Structuurvisie Stadsaszone

De Stadsaszone Deventer is het gebied tussen het station en de A1. De invloedssfeer van deze zone reikt echter veel verder. Het is een economisch belangrijk gebied: hier wordt circa 90% van ons inkomen verdiend. In de Stadsaszone zitten veel Deventer bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen.

De ontwikkeling van de stadsaszone bepaalt de economische positie van Deventer. De gemeente ziet volop kansen in het gebied. Om deze kansen te benutten is een nieuwe strategie gewenst, een impuls met economische én maatschappelijke meerwaarde. Want een sterke economie is geen doel op zich, maar een voorwaarde voor een vitale samenleving waarin lokaal talent zich kan ontwikkelen.

Structuurvisie

Het doel van de structuurvisie Stadsaszone is stedelijke en economische vernieuwing op gang brengen. De structuurvisie is een ruimtelijke strategie voor economische vernieuwing en biedt een transparant en duurzaam perspectief. De gemeente nodigt iedereen die in de Stadsaszone Deventer wil investeren van harte uit. In de structuurvisie Stadsaszone (pdf. 12,5 MB) staan per deelgebied het toekomstperspectief en de mogelijkheden geschetst.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Structuurvisie Stadaszone Deventer 12.451,9 KB
English Deutsch