Structuurvisie zonnestroom

De gemeente Deventer wil meer mogelijkheden om zonnestroom te kunnen opwekken. Het plaatsen van zonnepanelen op daken van huizen, stallen en bedrijfshallen is nu al in veel gevallen mogelijk.

De structuurvisie zonnestroom geeft aanvullende mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie. Bijvoorbeeld op een zonnepark of op een andere innovatieve manier.

Hiermee biedt de gemeente kansen voor duurzame energie zonder daarbij andere mogelijk toekomstige ontwikkelingen, zoals landbouw en recreatie, in bijvoorbeeld het buitengebied uit te sluiten.

Innovatieve oplossingen voor zonnestroom

Het college geeft in de structuurvisie aan waar ruimte is voor zonneparken en voor innovatieve oplossingen voor het opwekken van zonnestroom. Dat kan zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied.

Met innovatieve oplossingen wil het college de ‘restruimtes’ zo duurzaam mogelijk benutten; bijvoorbeeld zonnepanelen op een geluidscherm langs het spoor.

Inspraak en besluitvorming

De besluitvorming rondom de structuurvisie zonnestroom is naar aanleiding van bespreking in de politieke markt in december 2013 aangehouden. De verwachting is dat het beleid ten aanzien van duurzaamheid, waaronder zonnestroom, integraal onderdeel wordt van de op te stellen gemeentebrede omgevingsvisie.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Structuurvisie zonnestroom 6.849,6 KB
Besluit zonnestroom van college van B&W 293,9 KB
English Deutsch