Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Teammanager Projecten, Realisatie en Ontwikkeling

De gemeente Deventer zoekt een Teammanager Projecten, Realisatie en Ontwikkeling voor 36 uur per week.

Het werk

De teammanager is verantwoordelijk voor de sturing, beheersing en control van alle middelen van het team binnen de concernkaders. Hij/zij is verantwoordelijk voor de resultaten van het team en stuurt op de juiste kwaliteit en kwantiteit om deze resultaten te halen. De teammanager stuurt op de resultaten/prestaties van het team, de ontwikkeling van medewerkers, de innovatie van processen en de inzet van middelen (de juiste kwaliteit en de juiste capaciteit). Daarnaast kent het werk ook beheersmatig aspecten rondom formatie, capaciteitsmanagement, begroting en verantwoording van de teamkostenplaats. Tot slot het personeelsmanagement zoals het voeren van verzuimgesprekken, personele jaarcyclus en werving & selectie.

De teammanager is in staat om zich de (inhoudelijke) ontwikkelingen en inhoud op hoofdlijnen eigen te maken en een beeld te vormen om medewerkers te inspireren en een spiegel voor te houden. Hij/zij stuurt daarbij ook op productinnovatie en procesverbetering. Daarnaast heeft de teammanager een verantwoordelijkheid om de ‘zaken’ op orde te hebben. Op het moment dat er organiek ontwikkelingen zijn met een hoog politiek afbreukrisico, dan zit de teammanager aan tafel bij de portefeuillehouder. Een teammanager stuurt op basis van vertrouwen, stimuleert het nemen van eigen verantwoordelijkheid en durf en laat dit zelf ook zien. Hij/zij zoekt actief de verbinding met de andere teammanagers om de synergie te borgen tussen de verschillende teams. Je weet als geen ander wanneer je op moet schalen richting directie en opdrachtgevers.

Profiel teammanager

Je werkt als teammanager binnen de gemeentebrede concernkaders en bent in staat om de integrale afweging te maken in beheersing van de middelen (zowel op de inzet van financiële middelen als menskracht). Je zoekt daarbij de juiste balans, bent in control en grijpt in waar nodig.

Als teammanager heb je oog voor de ontwikkelingsfase en talenten van je medewerkers, weet je deze te stimuleren en mensen in hun kracht te zetten. Je houdt medewerkers een spiegel voor en gaat in gesprek over het functioneren en de professionele ontwikkeling van medewerkers. Je neemt hierin verschillende stijlen aan: de ene keer coach, de andere keer sparringpartner of meer sturend of zelfs corrigerend.

Je zet visie en strategie om in daadwerkelijk handelen. Je bent een succesvolle manager in verandertrajecten. Je beleeft plezier aan het werken met mensen en processen. Verder ben je een leider met daadkracht, iemand die oog en oor heeft voor het individu en de groep en helder is over de uitgezette richting. Ook ben je duidelijk over de verwachtingen die aan iedereen in het team worden gesteld.

Vanuit integrale verantwoordelijkheid pak je daar waar nodig door. Je laat in woord en daad zien dat je actief in het team invulling geeft aan het afgesproken beleid. Je beleeft plezier aan een politieke context, opereert tactisch in het speelveld en neemt de verantwoordelijkheid niet over.

Omschrijving kandidaat

Functie-eisen

Je hebt ruime managementervaring (5-10 jr.), in een complexe organisatie, bij voorbeeld in een politiek-bestuurlijke omgeving en bent van daaruit omgevingssensitief. Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Ook heb je ervaring met organisatieontwikkeling en veranderingstrajecten en kennis over en ervaring met financiële en organisatorische processen. Je hebt ervaring met het aansturen, stimuleren en enthousiasmeren van (grote) groepen medewerkers. Je werkt binnen de concernkaders en bent in staat om de juiste balans te houden in de beheersing van de middelen (zowel financieel als qua menskracht) die je tot je beschikking hebt. Je bent de verbindende teammanager, die stuurt op de gewenste prestaties van het team, Je bent in staat om de juiste vragen te stellen aan medewerkers over de organisatie van hun eigen werk in het kader van de kwaliteitsbewaking van processen en producten. Je houdt daarnaast van het doorontwikkelen van processen, methodes en instrumenten van projectmatig en procesmatig werken. Je zorgt daarbij niet alleen voor de opzet en het bestaan, maar bent succesvol in het werkend maken in het team. Je neemt initiatief, brengt dingen verder en rondt ze af.

Samenvattend:

  • je hebt een WO werk- en denkniveau;
  • je hebt aantoonbare meerjarige werkervaring als leidinggevende in de aansturing van HBO/WO-professionals binnen een complexe (politiek gestuurde) organisatie;
  • je hebt kennis van projectmatig werken en de daarbij behorende processen;
  • je hebt aantoonbare werkervaring in beheersmatige managementtaken;
  • je hebt aantoonbare ervaring in het geven van vorm en inhoud aan team- en vakgroep ontwikkeling en het werkend maken van een opgave;
  • vanuit een ontwikkelingsgerichte stijl van leidinggevende durf je mensen aan te spreken op gedrag en houding vanuit het adagium 'fouten maken mag, maar leren moet'. Je gaat daarbij het lastige gesprek niet uit de weg;
  • je bent daadkrachtig en resultaatgericht en blijft daarbij de samenwerking met collega’s zoeken;
  • en last but not least: in ons team is gevoel voor humor een keiharde vereiste.

Kortom: je zet je met hart, hoofd en lef in voor Deventer.

Praktische informatie

Het betreft een boeiende en afwisselende functie voor 36 uur per week. Het salaris bedraagt, afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring, minimaal € 4.490,00 (aanloopschaal 13) en maximaal € 6.574,00 (functieschaal 14) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.

Je vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bovenwettelijk verlof en levenslooptoelage zijn gebundeld in een Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is een vrij besteedbaar budget van 17,05% van je jaarsalaris waarmee je flexibel keuzes maakt over hoe en wanneer je deze elementen wilt inzetten.

Het team

Het team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling (PRO) werkt eenduidig op hoogwaardige en professionele wijze aan de uitvoering van de projectopgave van Deventer.

Het team voert projecten uit in het brede ruimtelijke fysieke spectrum, sociaal domein, en dienstverlening. Daarnaast wordt er vanuit het team sturing gegeven aan het programma Leefomgeving en Herstructurering & Vastgoed.

In het team werken projectmanagers, projectleiders, civieltechnisch adviseurs, directievoerders, planeconomen, juristen, juridisch planologen, makelaars en programma(onderdeel)managers en projectassistenten. Het team bestaat uit ca. 75 mensen. Het team wordt aangestuurd door 2 teammanagers. Ter ondersteuning van de teammanagers is er een groepsmanager die de projectassistenten aanstuurt (en dat tevens doet voor de betreffende medewerkers van team Beleid).

De gemeente Deventer

Deventer, stad om van te houden. En daarmee bedoelen we dat voor en in de gemeente Deventer met hart en ziel wordt gewerkt voor inwoners, bedrijven en anderen die met de gemeente in aanraking komen. Ambitieuze plannen maken, deze realiseren en een handen uit de mouwen mentaliteit, zien we graag bij de gemeente Deventer. Om dit alles gezamenlijk en transparant te laten verlopen hebben we participatie met burgers, bedrijven en ketenpartners hoog in het vaandel staan.

Informatie en reageren

Voor meer informatie over het team kun je contact opnemen met Wim de Jong, directeur, telefoon 06-51179319.

Je belangstelling kun je alleen via het digitale sollicitatieformulier kenbaar maken. Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk zondag 18 augustus 2019.

De 1e ronde gesprekken is gepland op donderdag 22 augustus 2019.

We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.

English Deutsch