Logo gemeente Deventer

Cleantech Regio: samen naar een schone toekomst

Logo Cleantech Regio

E-tanken voor een duurzame samenleving

Samen naar een schone toekomst. Daar koerst de Cleantech Regio op. De Cleantech Regio is de samenwerking van ondernemers, overheid, onderwijs en kennisinstellingen in het gebied van de Stedendriehoek.


Cleantech Regio: samen sterker

De Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen werken met ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een energieneutrale, afvalvrije en duurzame economie en samenleving. Economie en ecologie gaan hand in hand.
De doelen en ambities van de Cleantech Regio sluiten naadloos aan bij die van de gemeente Deventer. Deventer participeert actief in deze samenwerking.

Cleantech staat voor 'meer met minder'. Meer productiviteit, meer banen en meer efficiency. Met minder energieverbruik, minder verspilling van grondstoffen en minder impact op het milieu.

Niet alleen investeert de Cleantech Regio in schone technologie die bijdraagt aan een duurzame wereld, cleantech staat ook voor de manier waarop het vestigingsklimaat, economie en innovatie wordt versterkt. En voor hoe de regio omgaat met vervoer en bereikbaarheid, wonen en leefomgeving en onderwijs en arbeidsmarkt. Cleantech loopt als ‘groene’ draad door alles heen.


Ambities Cleantech Regio

De ambities van Cleantech Regio zijn:

  • Energieneutraal in 2030
  • Circulaire economie, Innovatie en cleantech business stimuleren
  • Leefomgeving met kwaliteit versterken
  • Schoon verkeer en vervoer
  • Goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
  • Zichtbare Cleantech Regio


Meer informatie

Kijk voor meer informatie over bijvoorbeeld de ambities van de regio, de projecten of hoe de regio werkt op www.cleantechregio.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de regio? Meld u dan aan voor de 2-wekelijkse nieuwsbrief. U ontvangt dan ook automatisch magazine Driehoeksverhouding (verschijnt 3 keer per jaar).


Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met Cleantech Regio via social media, e-mail of telefoon.

Twitter: @CleantechRegio
Facebook: Cleantech Regio
E-mail: info@cleantechregio.nl
Telefoon: 0571-279880 of 0571-279893

Logo Cleantech Regio

E-tanken voor een duurzame samenleving