Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Afval en containers

Zwerfafval

Cambio komt diverse keren per jaar in de buurten om het zwerfafval te verwijderen. We stellen het zeer op prijs als u ons een handje wilt helpen en in uw eigen omgeving zwerfafval wilt verwijderen. Hoe u dit het beste kunt doen kunt u vinden op de website over de Deventer Schoon Familie.

Afval inzamelen en containers

Circulus-Berkel verzorgt in opdracht van de gemeente Deventer de afvalinzameling. U kunt contact opnemen voor uw meldingen, vragen en klachten over:

  • huisvuil
  • grofvuil
  • ongediertebestrijding
  • containers, ook ondergrondse en containers voor kleding en textiel
  • het overlaadstation

U kunt Circulus-Berkel bereiken:

  • Bel het servicenummer 0900 9552 (u betaalt de voor u gebruikelijke belkosten), van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur;
  • Stuur Circulus-Berkel een WhatsApp via 06 10 50 73 00;
  • Bekijk de website voor meer informatie, www.circulus-berkel.nl.

Verbranden van afval

Afval mag u niet verbranden. In bepaalde omstandigheden mag u wel snoeiafval verbranden. Vraag daarvoor een ontheffing aan via het digitaal loket.

English Deutsch