Verontreiniging van water of bodem door een bedrijf

Ziet u dat een bedrijf de bodem of het water verontreinigt? Dan kan er sprake zijn van een gevaarlijke situatie. Wilt u ons dan bellen op 14 0570? Als het nodig is, maken we er een spoedmelding van.

English Deutsch