Het Deventer verhaal: erfgoed & meer

Deventer is rijk aan cultureel erfgoed van toen, nu en straks. Al een aantal jaren heeft de gemeente Deventer de ambitie om de presentatie van al het culturele erfgoed te vernieuwen.

Het gemeentebestuur heeft in 2013 besloten om de presentatie van dat erfgoed geheel anders vorm te geven.

Als 1e stap in dat proces hebben kwartiermakers Annelies van der Horst en Rento Zoutman in opdracht van de gemeente het richtingendocument Het Deventer verhaal: erfgoed & meer (pdf, 640 KB) opgesteld.

Vernieuwde presentatie

In dit plan schetsen de kwartiermakers de contouren voor de vernieuwde presentatie, beheer en behoud van het Deventer erfgoed. In hoofdlijnen ziet die er als volgt uit:

  • Er komt een brede presentatie van het cultureel erfgoed van toen, nu en straks. Deze maakt gebruik van onder andere de historische collectie, de boeken en de gebouwen. De presentatie vertelt het Deventer Verhaal;
  • Het publiek staat centraal. In de presentaties worden rekening gehouden met leefstijlen, wensen en de vraag naar beleving en doen (educatie);
  • De presentaties gaan uit van grazers en gravers: mensen met een brede, snelle blik en mensen die meer verdieping willen;
  • Presentaties zijn zowel fysiek als online en audiovisueel (crossmediaal);
  • De nieuwe organisatie wordt een netwerkorganisatie, die flexibel en ondernemend is. Dit museaal productiehuis gaat Deventer op de kaart zetten. Het vertelt het Deventer Verhaal, maar ook verhalen van andere plekken. Denk aan de Hanzesteden en het combineren van collecties;
  • Voor de presentaties worden uiteenlopende locaties gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld ook het centrum van Bathmen zijn.
English Deutsch