Logo gemeente Deventer

Loo

Loo is een verzameling buurtschappen in de uiterste zuidoosthoek van de gemeente Deventer.

Het gebied van Loo is vooral agrarisch en ligt ten oosten van het dorp Bathmen. Dwars door het gebied loopt de rijksweg A1.


Buurtschappen

Loo bestaat uit meerdere buurtschappen:

  • Pierkesmars
  • Loomendievasch
  • Bathmense Broek
  • Loo-city
  • Looërmark
  • ’t Venne
  • Zuidloo
  • ’t Schoolt, voor zover gelegen binnen de gemeente Deventer

In de kern Loo (Loo-city) staat een school met ongeveer 100 leerlingen. Ook is er een Bistro Bodega in het dorp. In de buurtschap Looërmark is een zwembad.


Loofeest

In Loo is er ieder jaar rond de zomerperiode het Loofeest. Het Loofeest is een school- en volksfeest voor de inwoners van Loo en omgeving.