Dorpsvisie voor elk dorp

Gemeente Deventer maakt dorpsvisies voor de 6 dorpen in de gemeente. Een dorpsvisie is een document met daarin de beleidsrichting voor de langere termijn. Alle dorpsvisies krijgen vorm in goed overleg met de inwoners van elk dorp.

Naast de richting van het beleid op langere termijn, blikt het document ook vooruit naar de ontwikkelingen in een dorp. Groeit of krimpt de bevolking? En wat betekent dat voor de voorzieningen of woningbouw? Ook ontwikkelingen als vergrijzing of veranderingen in de landbouw zijn belangrijk.

Hoe een dorpsvisie tot stand komt, verschilt per dorp. Een dorpsvisie is maatwerk en dus voor elk dorp verschillend.

Vitaal platteland

Deventer heeft een vitaal platteland en dat wil de gemeente graag zo houden. De dorpen hebben elk hun eigen identiteit, waardoor zij niet afhankelijk zijn van Deventer. Om ervoor te zorgen dat het leefmilieu in de dorpen hoog blijft, blikken we nu alvast vooruit.

De dorpsvisies sluiten aan bij de al bestaande dorpsontwikkelingsplannen. Het dorpsontwikkelingsplan laat zien welke actuele kwesties er spelen in een dorp en wat de thema’s zijn die de inwoners belangrijk vinden. Dat is een goed startpunt. Het plan wordt aangevuld met belangrijke ontwikkelingen en beleidslijnen van de gemeente. Op die manier kunnen we samen met het dorp tot 1 agenda komen.

Planning dorpsvisies

Alle dorpsvisies zijn klaar. Bekijk de Dorpsvisie Bathmen, Dorpsvisie Diepenveen, Dorpsvisie OkkenbroekDorpsvisie Schalkhaar, Dorpsvisie Lettele en Dorpsvisie Loo.

Voor het maken van de dorpsvisies krijgt de gemeente Deventer een financiële bijdrage van de provincie Overijssel.

English Deutsch