Logo gemeente Deventer

Dienstverlening Zelfstandigen Deventer (DZD)

Wilt u vanuit (dreigende) werkloosheid of arbeidsongeschiktheid een bedrijf starten, haalt u onvoldoende inkomsten uit uw onderneming of overweegt u uw bedrijf te stoppen? Neem dan contact op met de consulenten van het team Dienstverlening Zelfstandigen Deventer (DZD).

Zij helpen u weer grip te krijgen op uw financiële situatie. U kunt begeleiding krijgen bij het opstarten of voortzetten van uw bedrijf. Ook kan het team Dienstverlening Zelfstandigen Deventer (DZD) u financieel ondersteunen, zoals met een lening voor levensonderhoud, een starterskrediet of saneringskrediet.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

 • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal);
 • een renteloze lening op bijstandsniveau voor levensonderhoud ( op basis van een vooraf toegekende periode).

De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden of om uw bedrijf draaiende te houden. Ook als u een eigen bedrijf begint, kunt u misschien ondersteuning krijgen van de gemeente. Als ondernemer hebt u namelijk geen recht op een gewone bijstandsuitkering.

 

U wilt starten met een eigen bedrijf vanuit een bijstandsuitkering?

Dan kunt u gebruikmaken van een voorbereidingsperiode. U kunt dan met behulp van een adviseur op trajectbasis werken aan uw idee en plan voor het starten van een onderneming. Na dit traject wordt u in de gelegenheid gesteld om een startersaanvraag in te dienen.

U bent een gevestigd ondernemer als:

 • uw bedrijf al minstens 1,5 jaar bestaat en levensvatbaar is; 
 • u normaal gesproken voldoende verdient om investeringen te doen, aflossingen te betalen en in uw eigen onderhoud te voorzien;
 • u door tijdelijke omstandigheden in financiële moeilijkheden komt. Uw gezinsinkomen dreigt tot onder de bijstandsnorm te dalen;
 • u geen financiële reserves hebt (of zelfs schulden en de bank is niet bereid te financieren);
 • het voortbestaan van uw bedrijf gevaar loopt.

Team Dienstverlening Zelfstandigen Deventer (DZD) kan u helpen met een tijdelijke uitkering en/of bedrijfskrediet.

Als gevestigd ondernemen dient u eerst contact op te nemen met het Ondernemershuis Deventer, een samenwerkingspartner vanDienstverlening Zelfstandigen Deventer (DZD). Het Ondernemershuis verleent ondersteuning aan ondernemers, wanneer nodig staat Dienstverlening Zelfstandigen Deventer (DZD) u bij.

 

U wilt/moet stoppen met uw onderneming

Hebt een bedrijf dat niet meer levensvatbaar is? Misschien is uw bedrijf zelfs nooit rendabel geweest. Dan is er vaak geen andere keuze dan te stoppen. Natuurlijk hebt u daar enige tijd voor nodig. U hebt bijvoorbeeld nog contractuele verplichtingen, u wilt uw voorraad verkopen of er zijn schulden ontstaan. Om deze beëindigingsperiode te overbruggen, kan Dienstverlening Zelfstandigen Deventer (DZD) u helpen met een tijdelijke uitkering of met een saneringskrediet om uw schulden te saneren.

Ondernemers van 55 jaar of ouder wijzen we graag op de regeling 'Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen' (IOAZ). 

 

Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Stopt u met uw eigen bedrijf en ligt uw inkomen daardoor onder het sociaal minimum? Dan kunt u een inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ-uitkering) aanvragen. De IOAZ-uitkering start pas als het bedrijf of zelfstandig beroep is gestopt.

Let op: Het is belangrijk dat u zich meldt voordat u uw bedrijfsactiviteiten beëindigd. Uw totale inkomen (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioenen) en dat van uw partner wordt met een IOAZ-uitkering aangevuld tot het bijstandsniveau.

U mag gewerkt hebben als zelfstandige of een bedrijf hebben gehad zoals:

 • een eenmanszaak;
 • een samenwerkingsverband;
 • een BV of NV.

Ondernemershuis Deventer

Bent u een gevestigd ondernemer, neem dan eerst contact op met het Ondernemershuis Deventer via:

Meer informatie over het ondernemershuis leest u op de website www.ondernemershuis-deventer.nl

 

Contact

Team Dienstverlening Zelfstandigen Deventer (DZD) voert de regelingen uit voor de inwoners van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe.

U kunt contact opnemen via:

 • telefoonnummer: 14 0570 voor het maken van een afspraak voor een informatief gesprek (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).
 • e-mail: DZD@deventer.nl t.a.v. team Dienstverlening Zelfstandigen Deventer (DZD).