Wethouder Frits Rorink

Wethouder Frits Rorink

Wethouder Frits Rorink is lid van het CDA. Volg Frits Rorink via Twitter.

Portefeuille Frits Rorink

  • 5e loco
  • Leefomgeving en bereikbaarheid
  • Jeugd
  • Onderwijs
  • Regionale samenwerking
  • Overige bedrijventerreinen
  • Projecten: Bouw Viking, Sluiskwartier, Havenontwikkeling/-kwartier/-eiland

Wijkwethouder

Frits Rorink is wijkwethouder voor Zandweerd en Voorstad.

Benoemingen en nevenfuncties

Contact opnemen

Stuur een e-mail of bel met bestuurssecretaresse Nannette Roetert, telefoon 0570 - 693209. U kunt ook bellen via het algemene nummer 14 0570.

English Deutsch