Geluidswerende maatregelen Bathmen

De A1 wordt de komende jaren verbreed. De gemeente trekt samen met de provincie Overijssel € 2,4 miljoen uit voor extra geluidsmaatregelen bij Bathmen. Op 14 februari 2019 was er een inloopavond over het ontwerp.

Een goede doorstroming op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Er is echter veel vertraging door toenemend (vracht)verkeer. Daarom werkt Rijkswaterstaat samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantech Regio tussen 2018 en 2020 (fase 1) aan de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Fase 2 start in 2024.

Leefbaarheid in Bathmen

Door Rijkwaterstaat (RWS) zijn geluidsonderzoeken uitgevoerd langs het hele tracé. Daaruit bleek dat er bij Bathmen alleen wettelijke geluidsmaatregelen nodig waren. De belangenvereniging Bathmen (BVB) heeft het bewonersinitiatief genomen om extra (bovenwettelijke) geluidsmaatregelen langs de A1 te realiseren, zodat de geluidsoverlast in Bathmen minder wordt.

De gemeenteraad van Deventer steunt dit initiatief en heeft een financiële bijdrage van € 1,2 miljoen toegezegd voor geluidswerende maatregelen. Ook de provincie Overijssel heeft € 1,2 miljoen toegezegd.

Intentieovereenkomst

In juli 2018 hebben RWS, gemeente Deventer, Provincie Overijssel en BVB een intentieovereenkomst getekend met als doel ook bovenwettelijke geluidsmaatregelen te realiseren zodat de leefbaarheid in Bathmen wordt verbeterd.

Samen met inwoners

Hoe de geluidmaatregelen er uit gaan zien, wordt uitgewerkt samen met inwoners van Bathmen. Daarbij zijn enkele randvoorwaarden van toepassing, zoals: een forse geluidsreductie (circa 8-10 dB), goede landschappelijke inpassing, uitvoering volgens de eisen van RWS voor verkeersveiligheid, onderhoud en beheer, en behoud van karakteristieke landschapselementen. RWS wil met deze aanpak ook ervaring opdoen met bewonersparticipatie in projecten.

Het ontwerp is gedeeld met belangstellenden. Dit gebeurde tijdens de druk bezochte informatiebijeenkomst op 14 februari 2019 in Bathmen. Hieronder vindt u meer informatie in de vorm van vragen en antwoorden.

De verbreding van de A1 is een project van Rijkswaterstaat. Meer informatie is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

 

English Deutsch