Logo gemeente Deventer

Hond en veiligheid

Hondenbezitters zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun hond. Zij zorgen voor de juiste opvoeding, training en verzorging van de hond. Zo blijft het risico tot gevaarlijke incidenten klein. De gemeente heeft omgangsnormen ontwikkeld. Goede omgangsnormen vergroten het plezier van eigenaar, hond en de omgeving.

 

Voorkom overlast

Als honden niet bijten, betekent dit nog niet dat ze niets doen. Ze rennen soms naar andere mensen, springen tegen ze op of achtervolgen ze. Dit gedrag wordt door veel mensen als hinderlijk ervaren. Dit kunt u doen om te voorkomen dat uw hond anderen lastig valt:

  • Laat uw hond niet tegen mensen opspringen;
  • Zorg ervoor dat uw hond geen joggers, fietsers, ruiters of wild achterna rent in losloopgebieden;
  • Zorg ervoor dat u uw hond zichtbaar onder controle heeft;
  • Roep uw hond bij u terug;
  • Indien nodig lijnt u uw hond aan;
  • Laat uw hond zeker niet loslopen als u er geen controle over heeft.

 

Laat aangelijnde honden met rust

Honden zijn vaak om verschillende redenen aangelijnd. De hond kan in training zijn (hulphond, gedragsproblemen), een blessure of aanlijngebod hebben. Laat uw hond geen toenadering zoeken met een aangelijnde hond. Ook niet in een losloopgebied.

 

Grijp tijdig in

Sommige honden zijn niet in staat zichzelf te verdedigen of richten juist veel schade aan als ze zich wel verdedigen. Voorkom dit, laat het ze niet zelf uitzoeken en grijp tijdig in. Verder vindt niet elke loslopende hond het leuk om met andere honden te spelen! Vraag daarom de eigenaar altijd eerst om toestemming of ze contact met elkaar mogen hebben en of ze met elkaar mogen spelen. Voorkom elke vorm van spel waardoor honden te wild worden.

 

Honden en kinderen

Leer kinderen dat ze alleen met toestemming van de eigenaar een hond mogen benaderen/aaien. Laat kinderen die geen controle hebben over een hond niet met een hond wandelen. Lees de regels voor kinderen.

 

Betrouwbare informatie en advies

Goede opvoeding en socialisatie van een hond is noodzakelijk. Geef u met een (nieuwe) hond zo snel mogelijk op voor een opvoedcursus om probleemgedrag te voorkomen. Informatie en advies vindt u op de website van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) www.licg.nl/honden.

 

Melden agressieve hond of bijtincident

Overlast van een agressieve hond, of een bijtincident kunt u melden via het meldpunt. Ga naar de kaart om de locatie aan te geven, kies categorie Overlast, daarna Hond, agressief, bijtincident. Daarna kunt u omschrijven wat er is gebeurd. U kunt uw melding ook telefonisch doen, via 14 0570.
De politie beoordeelt de ernst van het gemelde incident. Zij brengt bij een bestuursrechtelijk traject advies uit aan de gemeente. Herhaling bij lichte incidenten leidt automatisch tot een aanpak gelijk aan een ernstig incident. Is er sprake van strafrechtelijke vervolging, dan wordt het incident, de bevindingen en het uiteindelijk resultaat vastgelegd in de registratie.

 

Maatregelen na een bijtincident

Bestuursrechtelijk kan de gemeente ingrijpen door bijvoorbeeld een erfafscheiding af te dwingen, een aanlijnplicht of muilkorfplicht op te leggen, eventueel in combinatie met een gedragscursus, het opleggen van een gedragstest of inbeslagname van de hond. Inbeslagname langs bestuursrechtelijke weg is mogelijk indien de hond beschouwd wordt als een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Grondslagen voor het bestuursrechtelijk optreden door de gemeente bij bijtincidenten zijn art. 125 en art. 172 Gemeentewet, art. 2:59 en artikel 2:59a Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Deventer. Strafrechtelijk kan de politie optreden, zoals het in beslag nemen, een tijdelijk houdverbod en het herplaatsen van honden op basis van art. 300 Sr, 308 Sr, 350 Sr en 425 Sr en 134 WvS en 94 WvS.