Logo gemeente Deventer

Hulpmiddelen Wmo

Heeft u langdurig een hulpmiddel nodig om thuis zelfstandig te kunnen blijven wonen? Of om u in huis en daarbuiten goed te kunnen verplaatsen? Dan kunt u terecht bij de gemeente. Voor hulpmiddelen die u nodig hebt voor behandeling, verzorging of revalidatie gaat u naar uw zorgverzekeraar. Heeft u kortdurend een hulpmiddel nodig, dan kunt u terecht bij een thuiszorgwinkel.

Op de website Vilans Hulpmiddelenwijzer vindt u veel informatie over alle soorten hulpmiddelen. U leest hier ook waar u terecht kunt voor het hulpmiddel.

Digitaal melden

U kunt online uw melding doen via het contactformulier van Team Toegang Wmo.

Hoe werkt het?

Stap 1: Neem contact op met team Toegang Wmo
U neemt contact op met Team Toegang Wmo via het contactformulier.

Stap 2: Ga in gesprek
Na uw melding gaat u in gesprek met een medewerker van team Toegang Wmo. Dit heet een keukentafelgesprek. Het gesprek vindt binnen 6 weken na uw melding plaats. Samen bespreekt u:

  • Uw situatie;
  • Wat u zelf kunt doen;
  • Wat familie/vrienden/buren kunnen doen;
  • Welke zorg en/of ondersteuning u nodig heeft.

Als u wilt kunt u iemand meenemen naar dit gesprek. Dit kan zijn iemand uit uw eigen omgeving of een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Stap 3: Een ondersteuningsplan maken
U krijgt een verslag van het gesprek. Dit heet een ondersteuningsplan. Op basis van dit plan neemt de gemeente binnen 2 weken een besluit. U ontvangt een brief of u ondersteuning krijgt en welke ondersteuning u krijgt.

 

 

Voor hulp en ondersteuning die u van de gemeente ontvangt, betaalt u mogelijk een eigen bijdrage van € 19,00 per maand. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Heeft u korter dan 6 maanden een hulpmiddel nodig? Dan kunt u terecht bij een thuiszorgwinkel in Deventer.

Thuiszorgwinkels in Deventer zijn:

  • Vegro Thuiszorgwinkel
  • Carinova (in samenwerking met Medipoint)
  • Zorgcomfort Deventer

Persoonsgebonden budget

De gemeente kan ondersteuning voor u regelen. Gemeente Deventer heeft daarvoor contracten afgesloten met meerdere zorgaanbieders. U kunt er ook voor kiezen dit zelf te regelen met een Persoonsgebonden budget (Pgb). Hiervoor moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze leest u via Persoonsgebonden budget.

 

Voor informatie over hulpmiddelen kunt u terecht bij Team Toegang Wmo.