Hulpmiddelen, gehandicapten en ouderen

Hulpmiddelen zijn voorzieningen die mensen met een beperking in staat stellen om beter te kunnen functioneren in hun eigen omgeving. Hulpmiddelen zijn: een traplift of tillift, (electrische) rolstoel, scootmobiel, aangepaste fiets, voorzieningen voor kinderen. Deze hulpmiddelen kunt u aanvragen bij de gemeente. 

Aanvragen bij de gemeente

Een traplift of tillift kunt u bij de gemeente aanvragen bij Publiekscontacten zorg.

Wat moet u meenemen?

  • Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • Burgerservicenummers van u en eventueel uw partner
  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanmeld-/vraagformulier

Hulpmiddelen van de thuiszorgwinkel

Voor kortdurende gebruik minder dan 6 maanden kunt u terecht bij thuiszorgwinkels in Deventer. U kunt hierbij denken aan krukken, rollator, drempelhulp, hoog-laagbed en transferhulpmiddelen. 

Hulpmiddelen van de zorgverzekeraar

Voor sommige hulpmiddelen kunt u een beroep doen op uw Zorgverzekeraar, zoals een trippelwerkstoel, hoog-laagbed, bedbox, een aangepaste kinderstoel of verpleegartikelen.

  • Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar. 

 

Hulpmiddelen via de gemeente

Met ingang van 1 januari 2020 betaalt een huishouden een vaste maandelijkse bijdrage van € 19 per maand voor hulpmiddelen vanuit de Wmo. Het CAK int deze bijdrage.

Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u terecht op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Hulpmiddelen van de thuiszorgwinkel

Voor informatie over de kosten van hulpmiddelen van de thuiszorgwinkel kunt u contact opnemen met thuiszorgwinkels in Deventer.

Heeft u korter dan 6 maanden een hulpmiddel nodig, neem dan contact op met 1 van de uitleenwinkels in Deventer.

Voor informatie over hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen kunt u terecht bij

English Deutsch