Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

Bekijk het filmpje over de werkwijze van Team Toegang Jeugd Deventer (1 minuut).

Naar een YouTube filmpje

Visie

Als ouder(s) wilt u het beste voor uw kind. U wilt dat uw kind zich goed ontwikkelt en gezond en veilig opgroeit. Als ouder heeft u hier de regie op: u bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk om uw kind groot te brengen. De gemeente ondersteunt met voorzieningen in de wijk, zoals buurt- en sportvoorzieningen, welzijnswerkers, pedagogisch medewerkers en jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau. Lees meer in de Visie van wieg naar werk, (pdf, 1,4 MB).

Team Toegang Jeugd Deventer

Soms lukt het even niet op eigen kracht. Dan kunt u terecht bij een medewerker van Team Toegang Jeugd Deventer. U geeft aan waar het niet lekker loopt en wat u wilt veranderen. De toegangsmedewerker kijkt samen met u wat er nodig is om weer verder te kunnen. Soms zijn 1 of 2 gesprekken al voldoende. We kijken eerst wat u zelf kunt doen, en of er hulp is van familie of vrienden. Het liefst organiseren we samen met u lichte hulp in uw eigen omgeving.

Als het nodig is, kunnen we doorverwijzen naar een jeugdhulpaanbieder. Dit noemen we specialistische jeugdhulp. Jeugdhulp is er voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar. Jeugdhulp kan ingezet worden bij (ernstige) opvoedingsproblemen, psychische problemen of gedragsproblemen. De gemeente heeft bij ruim 190 aanbieders jeugdhulp ingekocht. Dit heet Zorg in Natura (ZIN). Als de jeugdige of zijn ouders voldoen aan de voorwaarden van een persoons gebonden budget (zie artikel 8.1.1 van de Jeugdwet), kan in specifieke zorgvragen een pgb toegekend worden. Om te bepalen of u recht heeft op een jeugdhulpvoorziening, maakt de gemeente gebruik van de Beleidsregels gebruikelijke hulp Jeugdwet, (pdf, 290 KB).

Onze toegangsmedewerkers zijn deskundig in het bepalen van de zorg die nodig is. U beslist zelf of u hulp wilt van ons. De hulp is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We helpen u bij het vinden van de meest passende hulp of ondersteuning en rekenen erop dat u wilt meewerken aan een oplossing die bij uw gezin past.

Wij kijken altijd of er sprake is van een veilige situatie. Als daar zorgen over zijn, dan bespreken we dit met u en uw kind. Als het nodig is ondernemen we verdere actie. We streven er naar dat hulp tijdelijk is. Alles is er op gericht dat u zelf weer helemaal verder kunt met het prettig en veilig laten opgroeien van uw kind. Hoe minder hulp van buitenaf, des te beter.

Let op: Met ingang van 1 januari 2020 is de naam van Team Gezinscoaches gewijzigd in Team Toegang Jeugd Deventer. U kunt het team bereiken via het nieuwe e-mailadres: toegangjeugd@deventer.nl.

Huis- en jeugdartsen

Een huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan jeugdigen ook doorverwijzen voor jeugdhulp. De gemeente werkt intensief samen met huisartsen door de inzet van jeugdconsulenten. Zij behoren tot het Team Toegang Jeugd Deventer en geven indien nodig de huisarts advies voor doorverwijzing naar een voorliggende voorziening of jeugdhulpaanbieder.

Contact

U kunt contact opnemen met Team Toegang Jeugd Deventer door een e-mail te sturen naar toegangjeugd@deventer.nl.

Ondersteuning

Bent u niet tevreden over de ondersteuning die u krijgt? Ga dan eerst in gesprek met de betrokken medewerker toegang jeugd. Komt u er samen niet uit dan kunt u terecht bij de teammanager van Team Toegang Jeugd. Bent u na dit gesprek niet tevreden, dan kunt u een klacht indienen via het digitaal loket van de gemeente. U kunt ook ondersteuning krijgen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Kijk hiervoor op de website van het AKJ.

Informatie over cliëntondersteuning kunt u lezen via Onafhankelijke cliëntondersteuning.

Privacyverklaring

De gemeente Deventer gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Een overzicht van de gegevens die worden verzameld bij de toewijzing, wijziging en het inzetten van Jeugdhulp vindt u in de Privacyverklaring jeugd (Pdf, 154 KB).

Crisissituatie

Crisissituatie rondom een jeugdige die in behandeling is bij een zorgaanbieder:

  • bel uw zorginstelling (van 09.00 tot 17.00 uur);
  • bel met 0800 2000, Veilig Thuis IJsselland (binnen- en buiten kantooruren).

Crisissituaties rondom een jeugdige die niet in behandeling is:

  • bel met 0800 2000, Veilig Thuis IJsselland (binnen- en buiten kantooruren).
English Deutsch