Kostendelersnorm

De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent, of dat u familie bent. Het maakt ook niet uit wat de reden is dat u samen een woning deelt: in alle meerpersoonshuishoudens geldt de kostendelersnorm.

Een meerpersoonshuishouden is bijvoorbeeld een gezin met 2 ouders en volwassen inwonende kinderen. Inwonende (groot-)ouders, een broer of zus, neef of nicht horen daar ook bij. Dat geldt ook voor de partner van de volwassen zoon of dochter.

Wie telt er mee voor de kostendelersnorm?

Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het vermogen van u en uw partner mee voor uw recht op een bijstandsuitkering, en op kwijtschelding. Dat komt omdat u met die persoon een gezamenlijke huishouding hebt. De inkomsten en het vermogen van andere huisgenoten tellen niet mee. Wel tellen de huisgenoten zelf mee voor de hoogte van uw uitkering.

Wie tellen niet mee voor de kostendelersnorm?

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. De volgende personen tellen niet mee:

 • jongeren tot 21 jaar;
 • studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000);
 • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen;
 • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos);
 • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning;
 • verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning.

Hoe werkt de kostendelersnorm?

De hoogte van de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde hangt af van het aantal volwassenen dat tot het meerpersoonshuishouden behoort.

Hieronder vindt u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype.
Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden.

Bijstandsnorm

Type huishouden en de bijstandsnorm per persoon:

 • 1 persoonshuishouden: 70%
 • 2 persoonshuishouden: 50%
 • 3 persoonshuishouden: 43,33 %
 • 4 persoonshuishouden: 40%
 • 5 persoonshuishouden: 38%

Voorbeeld: in een huishouden met 4 meetellende personen krijgt elke persoon die recht heeft op een bijstandsuitkering een uitkering van maximaal 40% van de gehuwdennorm.

Bovenstaande tabel stopt bij een 5 persoonshuishouden, maar de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met meer personen.

Alleenstaande ouders

De uitkering voor een alleenstaande ouder met de kostendelersnorm is gelijk aan die van een alleenstaande. Als alleenstaande ouder kunt u in aanmerking komen voor een hoger kindgebonden budget van de Belastingdienst. U krijgt bij uw budget een zogenoemde alleenstaande-ouderkop.

Een kindgebonden budget vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst.

English Deutsch