Logo gemeente Deventer

Inspiratiebijeenkomst voor Regenwaterambassadeurs

Regenwaterambassadeurs

Op 5 juli jl. organiseerde gemeente Deventer samen met Natuur en Milieu Overijssel een inspiratiebijeenkomst voor de Regenwaterambassadeurs in Deventer.

Regenwaterambassadeurs zijn vrijwilligers die vanuit hun expertise en enthousiasme bezig zijn met water en klimaat in de stad. Zij zetten zich in door gratis advies te geven aan bewoners over hoe je kunt afkoppelen, zodat regenwater in je tuin komt in plaats van in het riool. Ongeveer 25 ambassadeurs zijn actief op dit gebied. Daarnaast organiseren zij twee keer per jaar een open tuinendag. Regenwaterambassadeurs delen dan ervaringen en laten zien hoe zij de afkoppeling in eigen tuin hebben aangepakt.


Klimaatadaptatie in Deventer

Er was een interessant programma waar Liesbet Timan van gemeente Deventer een toelichting gaf op het klimaatadaptatiebeleid. De gemeente wil op meerdere fronten aan de slag. Onder andere op het gebied van infiltreren van regenwater om het riool te ontlasten maar ook meer groen plaatsen om hittestress te verminderen.

Sanne Hulleman vertelde over de subsidieregeling voor afkoppelen. Wil je meer weten over deze regeling, kijk dan op de pagina Subsidie afkoppelen regenwater.

Afgelopen jaren waren er ongeveer 80 subsidieaanvragen per jaar. In 2022 staat de teller op 35. Naast particulieren zijn ook de woningbouwcorporaties in beweging. Zij weten de regeling beter te vinden. Daarnaast zijn acht scholen actief met afkoppelen in verband met de inrichting van groene schoolpleinen.


Renovatie Grote Kerkhof

De avond werd afgesloten met een presentatie door Robert Boomkamp over de renovatie van het Grote Kerkhof en omgeving. Een oppervlak van totaal 30.000 m2 wordt afgekoppeld, inclusief de Lebuinuskerk zelf. Onder de grond zijn speciale technieken ingezet om met respect voor de vele duizenden geraamten die onder het plein liggen, water te laten infiltreren. Maarten Stadhouders van bureau StadLandWater liet buiten zien hoe dit project is uitgevoerd en welke techniek er onder de grond ligt om het regenwater te bergen en te infiltreren. We konden via de putten een kijkje ondergronds nemen. Zichtbaar waren de infiltratie compartimenten en drains.

De ambassadeurs waren zeer van onder de indruk van wat gemeente Deventer heeft gedaan om af te koppelen. Het project Grote Kerkhof kan gezien worden als icoonproject voor het afkoppelen van regenwater en zou volgens de ambassadeurs veel meer onder de aandacht moeten worden gebracht bij het Deventer publiek.

Regenwaterambassadeurs