Logo gemeente Deventer

Samenwerking

Omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen denken vanaf het begin mee. Dat is ook gebeurd in de laatste fase, waarin alle details moesten worden uitgewerkt. Denk daarbij aan het plaatsen en verplaatsen van ondergrondse afvalcontainers, bomen en groen, en de plekken voor fietsparkeren.

 

Korte terugblik

Het schetsontwerp is gepresenteerd aan de stad. Het ontwerp werd met veel enthousiasme ontvangen. De architect heeft vervolgens met een aantal belanghebbenden, in kleiner gezelschap, doorgepraat over diverse onderdelen in het plan. Op basis van deze sessies is het schetsontwerp verder uitgewerkt. Het schetsontwerp is in mei vastgesteld door het college en begin juli 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.


Participatie

In onderstaande video is te zien hoe het participatieproces is verlopen. Van de 1e ideeën tot het schetsontwerp van de architect.

 

Naar een YouTube filmpje