Opgroeien in Deventer

De gemeente Deventer vindt het belangrijk dat kinderen hun talenten ontwikkelen en plezierig kunnen opgroeien. Voor alle kinderen en jongeren is er passend en kwalitatief goed onderwijs, en buiten school zijn er uitdagende activiteiten. Ouders/verzorgers met vragen over opgroeien en opvoeding kunnen daarmee terecht bij professionele instellingen.

De missie voor het jeugdbeleid is geslaagd als kinderen een diploma halen, dat een opstap biedt naar de toekomst.

Van Wieg naar Werk

Hoe kunnen kinderen in de gemeente Deventer zorgeloos opgroeien? In de nota Van Wieg naar Werk 4.0 (pdf, 890 KB) beschrijft Deventer hoe zij dit wil bereiken. Zo krijgen peuters met een taalachterstand of sociale problemen al vroeg hulp. Ook daarna krijgen jongeren ondersteuning als dat nodig is, totdat ze zich zelfstandig kunnen redden.

Jeugdmonitor Jeugd in beeld

In de Jeugdmonitor Jeugd in beeld staat hoe het met de Deventer jeugd gaat. Er staat in hoeveel peuters extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze een taalachterstand hebben. Maar ook hoeveel jongeren de school verlaten zonder diploma en wat de verzuimcijfers in het onderwijs zijn. Het onderzoek geeft de gemeente Deventer en de jeugdorganisaties een goed beeld van de ontwikkelingen.

Kinderen 0 – 12 jaar

Talenten ontwikkelen, een schooldiploma behalen en volwaardig deelnemen aan de samenleving. Dat is wat Deventer voor iedereen belangrijk vindt. Lees op de pagina Jeugd waar u terecht kunt met vragen over uw kind, bijvoorbeeld de kindcentra, het consultatiebureau, het Centrum voor Jeugd en Gezin en kinderwerk.

Jongeren 12 - 27 jaar

Sommige jongeren hebben een steuntje in de rug nodig. Verschillende organisaties bieden die ondersteuning bijvoorbeeld met jongerenwerk. Jongerenwerk is er voor jongeren van 16 – 27 jaar en wordt uitgevoerd door verschillende organisaties. Meer informatie vindt u bij Jeugd.

Onderwijs

Deventer heeft een ruim onderwijsaanbod: veel verschillende soorten basisscholen, en voortgezet onderwijs in alle niveau's van praktijkonderwijs tot gymnasium. Speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren die specialistische aandacht nodig hebben. Ook kent Deventer veel mbo- en hbo-opleidingen. Lees meer bij het onderdeel Onderwijs.

English Deutsch