Begraafplaats Roeterdsweg Diepenveen

De begraafplaats Roeterdsweg is een oude begraafplaats in Diepenveen. In 1930 is de begraafplaats uitgebreid, met een verbinding naar het oude deel.
Begraafplaats Roeterdsweg Diepenveen

Het oude deel van de begraafplaats is monumentaal. De graven die hier liggen zijn gegraven in de periode tussen 1800 en 1920. Op de begraafplaats worden sinds 1980 geen graven meer uitgegeven, er vinden enkel nog bijzettingen plaats.

Oorlogsgraven

Aan het einde van de hoofdas is een speciale plek ingericht voor oorlogsgraven. Bij deze graven staat een monument, waar ieder jaar op 4 mei een herdenking plaatsvindt van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Oud en nieuw deel

De centrale as vanuit het poortgebouw scheidt het oude en nieuwe deel. Het nieuwere deel ligt rechts en heeft een gesloten rand. Op de grafvelden staat een aantal bomen, toch ontstaat hier een bepaalde openheid. De grafvelden zorgen voor een fijnmazige, rechtlijnige structuur op dit deel.

Het ouder deel kenmerkt zich door de grote groene vlakken met aansprekende beplantingseenheden en bomen. De rand om dit oude deel is diffuus. De hoofdpaden bepalen voor een groot gedeelte de structuur en vormen verschillende zichtlijnen op de begraafplaats.

English Deutsch