Test uw kennis

Wat weet u van opvoeding van honden en van hondenomgangsnormen, regels en handhaving? Doe eerst de test en bekijk daarna de antwoorden.

Honden omgangsnormen zijn nodig voor meer begrip en veiligheid in onze samenleving.
Hoe heten de (nieuwe) honden omgangsnormen voor de gemeente Deventer?
a: KAT     
b: WOLF   
c: HOND

Honden dienen goed opgevoed, gesocialiseerd en verzorgd te worden.
Wie is hier verantwoordelijk en aansprakelijk voor?
a: de eigenaar   
b: de gemeente  
c: de maatschappij

Honden van alle rassen kunnen voor overlast zorgen of betrokken zijn bij (bijt) incidenten.
Voor welke honden gelden de honden omgangsnormen in de gemeente Deventer (HOND)?
a: grote honden  
b: kleine honden  
c: honden van alle rassen

Niet alle beschikbare  en aangeboden informatie over omgang met honden is betrouwbaar.
Voor aanvullende informatie waarin HOND niet voorziet verwijzen wij u naar:
a: forums over honden  
b: buren of kennissen  
c: het LICG

Trainen met een hond is belangrijk en leuk, opvoeden en socialiseren is noodzakelijk. Honden die een opvoedcursus hebben gevolgd zijn socialer en gedragen zich beter.
Wanneer kunt u het beste met uw hond op een opvoedcursus gaan?
a: helemaal niet  
b: als er problemen zijn 
c: direct als u de hond heeft

Honden die zich correct gedragen, goed luisteren en zichtbaar onder controle zijn mogen in de aangewezen losloopgebieden van de lijn af.
Wat moet u doen als een hond onverhoopt toch iets opjaagt of ergens naar toe of achteraan rent?
a: uw hond bij u roepen  
b: roepen dat hij niets doet 
c: gewoon doorlopen

Een hond kan om verschillende redenen aangelijnd zijn.
Wat doet u als u een aangelijnde hond tegenkomt?
a: uw hond er niet bij laten  
b: ze kennis laten maken 
c: roepen dat de andere hond los moet

Niet alle (loslopende) honden verdragen elkaar.
Wat doet u als u dit constateert?
a: u laat het ze zelf uitzoeken  
b: u grijpt tijdig in 
c: u gaat schreeuwen/gillen

Kinderen kunnen met een hond wandelen als ze er controle over hebben.
Vind u het verantwoord om het uitlaten aan een kind over te laten?
a: ja, dat moet kunnen  
b: nee, dat is niet verantwoord 
c: ja, mits het een kleine hond is

Het beleid van HOND is voornamelijk gebaseerd op preventie. Dit wil niet zeggen dat er geen (bijt) incidenten plaats kunnen vinden. Het melden van een (bijt) incident is belangrijk om passende maatregelen te kunnen nemen om zo herhaling te voorkomen.
Waar moet u een melding doen van een (bijt) incident?
a: gemeente/politie   
b: dierenarts   
c: fokker van de hond

Na een ernstig (bijt)incident of meerdere lichte (bijt)incidenten is de eigenaar verplicht  om de hond aan een gedragstest te laten ondergaan.
Wie draait er op voor de kosten van deze gedragstest?
a: verzekeringsmaatschappij  
b: eigenaar   
c: gemeente/politie

Naar de antwoorden

English Deutsch