Fietsen Deventer

Fietsen is gezond, plezierig en goed voor het milieu. De gemeente Deventer maakt fietsen voor inwoners en bezoekers aantrekkelijker. Deventer beschikt over een uitgebreid netwerk van fietspaden met een lengte van 241 kilometer.

Met haar fietsbeleid wil de gemeente bereiken dat meer mensen vaker de fiets pakken. We doen er dan ook alles aan om het fietsen nog gemakkelijker te maken.

Omgevingsvisie Deventer

Deventer heeft een hoge ambitie voor de fiets. Die staat in de Deventer Omgevingsvisie. In het kort komt die hierop neer: Deventer rolt de rode loper uit voor de fiets. Dit doen we door te investeren in fietsinfrastructuur én door invloed uit te oefenen op het gedrag van fietsers.

Uitvoeringsplan Duurzame Mobiliteit

1 van de belangrijkste onderdelen van de Omgevingsvisie is het Uitvoeringsplan Duurzame Mobiliteit (pdf, 1,5 MB). Deventer wil dat de uitstoot van CO2 door mobiliteit vermindert, want mobiliteit zorgt voor 20% van de uitstoot.

We stimuleren het overstappen van de auto op de fiets en op het openbaar vervoer. Dat doen we bijvoorbeeld via de campagne Deventer viert fietsen en door de mogelijkheden voor deelfietssystemen bij (kleinschalige) overstappunten binnen het vervoersnetwerk van Deventer.

Recreatief fietsen

Ontdek op de fiets het afwisselende, Sallandse landschap van Deventer. Er zijn fietsroutes door natuurgebieden, over landgoederen en langs de uiterwaarden van de IJssel. Lees onze tips voor fietsroutes in en om Deventer.

Veilig fietsen naar school en werk

De gemeente Deventer wil dat iedereen in Deventer veilig naar school of werk kan fietsen. We hebben afspraken gemaakt met scholen over veilige verkeerssituaties bij scholen. En we volgen de aanpak uit het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) om Deventer nóg veiliger te maken voor fietsers. Lees meer over veilig fietsen in Deventer.

Vlot en veilig fietsen in de Cleantech Regio

Ook de Cleantech Regio stimuleert fietsen. De regionale Fietsvisie Stedendriehoek uit 2012 is de leidraad voor de nieuw aan te leggen regionale (snel)fietsroutes. Kijk voor meer informatie op www.vlotveiligfietsen.nl.

Fietsenstallingen

Op het werk, bij school en in het winkelcentrum moet iedereen veilig en gratis de fiets kunnen stallen. Uw fiets stallen kan gratis en bewaakt op 2 locaties in de binnenstad. Deventer heeft plannen voor meer bewaakte fietsenstallingen. Op de pagina Fietsenstallingen leest u meer over de locaties, de plannen en het fietsdepot.

Fietsprojecten

De belangrijkste onderhouds- en investeringsprojecten voor gemeentelijke wegen staan in het gemeentelijk meerjarenprogramma, MJOP-MIND. Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden hebben we nadrukkelijk oog voor verbeteringen voor de fietser. Via de campagne Deventer viert fietsen brengen we deze projecten extra onder de aandacht.

Lees hier over de actuele fietsprojecten van de gemeente Deventer.

English Deutsch