Statushouders

Asielzoekers die een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgen, worden door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers toegewezen aan een gemeente. Het is een taak van de gemeente om passende woonruimte te vinden voor deze mensen, zogeheten statushouders of vergunninghouders. In Deventer wordt deze taak uitgevoerd door de woningcorporaties.

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het aantal vergunninghouders dat gemeenten moeten huisvesten. Grotere gemeenten moeten meer asielzoekers huisvesten dan kleinere gemeenten.

Huisvesting Deventer

In de 1e helft van 2020 heeft Deventer de taakstelling 31 statushouders aan passende woonruimte helpen. De huisvesting van statushouders wordt verzorgd door woningcorporaties Woonbedrijf ieder1, Rentree, De Marken en Eigen Bouw.

Meer informatie over de huisvesting van statushouder vindt u op de site van de Rijksoverheid.

English Deutsch