Hondenbelasting

Woont u in de gemeente Deventer en heeft u een hond? Dan betaalt u hondenbelasting.

Online aan- of afmelden

U kunt online uw hond aan- of afmelden. U logt in met uw DigiD.

Aan de balie aan- of afmelden

U kunt uw hond ook aan de balie aan- of afmelden.

Voor 2021 betaalt u € 51,12 per hond.

De hondenbelasting betaalt u per jaar. Dat doet u via de aanslag gemeentelijke belastingen.

  • Woont er een hond bij u in huis, dan moet u hondenbelasting betalen. Dit geldt ook als u zorgt voor een hond die niet van u is.
  • Voor de hoogte van de hondenbelasting maakt de grootte van uw hond niet uit.
  • De opbrengst van de hondenbelasting gaat naar de algemene middelen van de gemeente Deventer.

U hoeft geen hondenbelasting te betalen voor:

  • blindengeleidehonden;
  • honden die verblijven in een geregistreerd hondenasiel;
  • puppy's die jonger zijn dan 3 maanden en nog bij de moederhond zijn;
  • honden die bestemd zijn voor de verkoop in kennels, pensions of vergelijkbare verblijven;
  • politiehonden die bij de overheid actief zijn.

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen op uw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Ik ga verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente, dan meldt u de hond af bij de Regionale Belastingsamenwerking. Heeft u de hondenbelasting al betaald voor het hele jaar? U hoeft alleen te betalen voor de maanden die zijn verstreken. Het resterende bedrag krijgt u terug.

Mijn hond overlijdt

Als uw hond overlijdt, meldt u de hond af bij de Regionale Belastingsamenwerking. U kunt in dit geval een bedrag terugkrijgen van de al betaalde hondenbelasting. De gemeente vraagt daarvoor om een bewijs waaruit blijkt dat uw hond niet meer leeft. Dit kan een euthanasieverklaring van de dierenarts zijn.

Ik verkoop mijn hond

Als u de hond weggeeft of verkoopt, meldt u de hond af bij de Regionale Belastingsamenwerking. U geeft de gegevens van de nieuwe eigenaar door. U kunt in aanmerking komen voor teruggave van de hondenbelasting. Hiervoor heeft u een bewijs nodig, waaruit blijkt dat de hond niet meer bij u woont.

Controle

De Regionale Belastingsamenwerking controleert regelmatig of iemand met een hond wel aangifte heeft gedaan. Ook bekijkt zij of het juiste aantal honden is aangemeld.

Hondenpenning

Sinds 1 januari 2017 heeft uw hond in de gemeente Deventer geen hondenpenning meer nodig.

Honden uitlaten

Wilt u weten waar in Deventer uw hond mag loslopen? Op de Hondenuitlaatkaart vindt u een overzicht van de losloopgebieden en leest u meer over het uitlaten van uw hond. Ook staat hier meer informatie over het hondenbeleid in Deventer.

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.

English Deutsch