Paspoort

Om naar het buitenland te reizen heeft u een geldig reisdocument nodig, zoals een paspoort of identiteitskaart. Met een geldig Nederlands paspoort kunt u naar alle landen van de wereld reizen. Met uw paspoort toont u uw identiteit aan: het is een legitimatiebewijs. In Nederland bent u vanaf 14 jaar verplicht om uw identiteit aan te kunnen tonen.

Nederlandse paspoorten die zijn aangevraagd na 9 maart 2014 zijn 10 jaar geldig voor personen van 18 jaar en ouder. Voor minderjarigen is de geldigheid 5 jaar.

Knop naar afpsraak maken aanvragen rijbewijs

Knop voor afspraak maken afhalen paspoort

Paspoort aanvragen

U vraagt uw nieuwe paspoort aan bij Publiekscontacten. U doet dit persoonlijk. Dit geldt ook voor kinderen voor wie een eigen paspoort wordt aangevraagd. Zij moeten bij de aanvraag én het ophalen aanwezig zijn, ongeacht de leeftijd.

Voor het aanvragen van een paspoort kunt u een afspraak maken. Met een afspraak helpen wij u binnen 5 minuten en voorkomt u dus wachttijd. Heeft u een vraag? U kunt deze stellen via WhatsApp.

Paspoort verlengen niet mogelijk

U kunt uw paspoort niet verlengen. Als uw paspoort verlopen is, moet u een nieuw paspoort aanvragen. Dit paspoort heeft een nieuwe einddatum en een nieuw nummer.

Wat heeft u nodig bij de aanvraag?

 1. Een goedgelijkende kleuren pasfoto. Lees hier de voorwaarden waaraan uw pasfoto moet voldoen.
 2. Neem al uw reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) mee. Ook als deze niet meer geldig zijn. Als u geen paspoort of identiteitskaart heeft, neem dan uw rijbewijs mee. Ligt uw paspoort bij een ambassade, consulaat of visumbureau? Neem dan hiervan een schriftelijk bewijs mee.
 3. Voor kinderen onder de 18 jaar zijn er 3 mogelijkheden
  • Beide ouders of gezaghouders gaan mee naar de aanvraag. Zij moeten zich allebei legitimeren.
  • Een ouder of gezaghouder gaat mee naar de aanvraag. Hij/zij moet zich legitimeren. De andere ouder of gezaghouder geeft schriftelijke toestemming. Ook neemt u een kopie mee van zijn of haar legitimatiebewijs.
  • Komt er geen ouder of gezaghouder mee naar de aanvraag? Dan moeten beide ouders of gezaghouders schriftelijke toestemming geven. Ook neemt u kopieën van hun legitimatiebewijzen mee.
 4. Uw pinpas. U betaalt bij de aanvraag en kunt alleen met PIN betalen.

Reisdocument kwijt of gestolen

Is uw paspoort of identiteitskaart vermist (kwijt of gestolen)? Dan vult u bij de aanvraag van uw nieuwe reisdocument bij Publiekscontacten een verklaring van vermissing in.

Voor de aanvraag van een nieuw reisdocument na vermissing/diefstal is het niet noodzakelijk dat u aangifte doet bij de politie. Alleen als uw reisdocument 2 keer binnen 1 jaar is vermist of 3 keer binnen 5 jaar, moet u aangifte doen bij de Nederlandse politie. Bij de nieuwe aanvraag neemt u dan het proces-verbaal mee. Hierin moeten alle gegevens van het vermiste reisdocument staan.

Noodpaspoort

Als u uw paspoort bent kwijtgeraakt en u moet wel onmiddellijk op reis, dan kunt u een noodpaspoort aanvragen op of in de buurt van vliegvelden of andere grensposten. Let op! Dit kan in zeer uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Tarieven 2018

Paspoort

€ 65,30

Paspoort voor minderjarigen (tot 18 jaar)

€ 52

Tweede paspoort

€ 65,30

Zakenpaspoort

€ 65,30

Extra kosten spoedaanvraag paspoort

€ 47,55

U betaalt bij de aanvraag. U kunt alleen met PIN betalen.

Levertijd paspoort

De levertijd voor een paspoort op locatie stadhuis Deventer is 5 werkdagen. Voor de locaties Bathmen en Schalkhaar geldt dat u het nieuwe paspoort niet op de eerstvolgende maandag, maar vanaf de maandag erna kunt ophalen.

Spoedaanvraag paspoort

Heeft u snel een nieuw paspoort nodig? Voor spoedaanvragen kunt u vóór 14.00 uur terecht bij onze locatie stadhuis Deventer. U kunt uw paspoort dan de volgende werkdag na 09.30 uur ophalen. In Schalkhaar en Bathmen kunt u geen spoedaanvraag doen. Let op, u betaalt voor een spoedaanvraag extra kosten.

Paspoort ophalen

U haalt uw paspoort persoonlijk op bij Publiekscontacten. Dit geldt ook voor kinderen, ongeacht de leeftijd. Voor het ophalen van een paspoort kunt u een afspraak maken. Met een afspraak helpen wij u binnen 5 minuten en voorkomt u dus wachttijd.

Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat ook (1 van) de ouders of gezaghouders aanwezig moet zijn bij het ophalen. U heeft na de aanvraag maximaal 3 maanden de tijd om uw paspoort op te halen.

Heeft u na 9 maart 2014 een paspoort aangevraagd, dan is deze 10 jaar geldig voor personen van 18 jaar en ouder. Voor minderjarigen is de geldigheid 5 jaar.

Vingerafdrukken

Bij de aanvraag van een paspoort geeft u 2 vingerafdrukken af. In een chip in het paspoort worden de vingerafdrukken opgeslagen, samen met de kleurenfoto en uw persoonsgegevens. Kinderen tot 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken af te geven.

Verklaring gezag

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. De verklaring, het uittreksel Gezag, kunt u aanvragen bij Publiekscontacten. Het uittreksel kost € 17,80 en is klaar terwijl u wacht. 

Over het reizen met een minderjarige naar het buitenland, leest u meer op de website Centrum Internationale Kinderontvoering.

Thuis- en tehuisservice

De gemeente Deventer biedt voor de aanvraag van paspoorten en identiteitskaarten een thuis- en tehuisservice aan. Deze is voor mensen voor wie het onmogelijk is om naar de balie van Publiekscontacten te komen. In de praktijk komen voornamelijk ouderen en mensen met een medische beperking hiervoor in aanmerking.

De thuis- en tehuisservice houdt in dat een medewerker van Publiekscontacten aan huis komt voor de aanvraag van het reisdocument. Deze huisbezoeken vinden op afspraak plaats. Er zijn geen extra kosten verbonden aan deze service. Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0570.

Naamgebruik

Als u getrouwd bent (geweest) of een geregistreerd partnerschap heeft (gehad), dan kunt u de achternaam van uw partner op de paspoort laten vermelden. Dit is niet verplicht, maar een keuze. Deze mogelijkheid bestaat voor beide partners.

Tweede paspoort

Een tweede paspoort kunt u aanvragen als u regelmatig reist voor zaken of uw beroep.

Het kan zijn dat stempels van eerder bezochte landen problemen geven bij toelating tot een ander land. Bijvoorbeeld als deze landen met elkaar in conflict zijn. Ook kan het zijn dat u vaak moet reizen tijdens een visumaanvraag. Als u door de visumaanvraag niet op tijd over uw paspoort kunt beschikken, omdat het paspoort bij de ambassade van het betreffende land ligt, kunt u een tweede paspoort aanvragen.

Voorwaarden:

 • uw eerste paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn;
 • u moet aantonen dat u het tweede paspoort nodig hebt voor zakelijke of beroepsmatige redenen. Dat kan met een verklaring van uw werkgever of een uittreksel van de Kamer van Koophandel

Bij de aanvraag neemt u de volgende bewijsstukken mee:

 • een bewijs waaruit blijkt dat u een land wilt bezoeken, dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort hebt;
 • een bewijs dat u regelmatig naar verschillende visumplichtige landen reist;
 • correspondentie met zakelijke contacten;
 • andere vergelijkbare documenten.

Als u uw huidige tweede paspoort wilt vernieuwen, moet u opnieuw de noodzaak van het paspoort aantonen.

Bijzonderheden:

 • een tweede paspoort wordt niet verstrekt als noodpaspoort;
 • een tweede paspoort is 2 jaar geldig vanaf de afgiftedatum;
 • naast het (eerste) paspoort en tweede paspoort mag u ook een Nederlandse identiteitskaart bezitten;
 • u kunt ook een tweede zakenpaspoort aanvragen. Dit paspoort heeft meer bladzijden dan een gewoon paspoort;
 • een tweede paspoort wordt niet verstrekt voor een eenmalig bezoek of voor privéreizen.

Zakenpaspoort

Een zakenpaspoort is een paspoort met 64 bladzijden voor stempels en visa. Als u veel reist en daardoor veel stempels in uw paspoort krijgt, kan het gebeuren dat uw paspoort 'vol' raakt en u een nieuwe moet aanvragen voordat de oude is verlopen. Om dit te voorkomen is kunt u een zakenpaspoort aanvragen.

Vreemdelingenpaspoort

Personen met een verblijfsvergunning regulier, bepaalde of onbepaalde tijd, kunnen onder voorwaarden een reisdocument voor vreemdelingen (vreemdelingenpaspoort) aanvragen. Dit is alleen mogelijk als bij de autoriteiten van het eigen land geen paspoort verkregen kan worden.

Vluchtelingenpaspoort

Personen met een verblijfsvergunning asiel, bepaalde of onbepaalde tijd, kunnen onder voorwaarden een reisdocument voor vluchtelingen (vluchtelingenpaspoort) aanvragen. Omdat bij de autoriteiten van het eigen land geen paspoort verkregen kan worden, biedt de Nederlandse overheid deze mogelijkheid.

Visum

Meer informatie over het aanvragen van een visum en de landeninformatie vindt u op de website www.cibt.nl.

Identiteitsfraude

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit misbruik tegengaan. Hoe? Kijk op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.

Vermoedt u fraude met een kopie of het documentnummer van uw paspoort of identiteitskaart? U kunt dit persoonlijk melden bij Publiekscontacten. Wij noteren het documentnummer in het Basisregister reisdocumenten. Zo wordt verdere misbruik van uw paspoort of identiteitskaart zoveel mogelijk voorkomen. Bent u slachtoffer van identiteitsfraude, dan kunt u dat melden bij het Centraal meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI).

Voor een paspoort kunt u terecht op de locaties stadhuis DeventerBathmen en Schalkhaar.

U kunt uw vragen over het paspoort stellen via WhatsApp.

English Deutsch