Rechtop!

Rechtop! is een project van de gemeente Deventer met als motto Meedoen! in Deventer. Meedoen! omdat het leuk en gezellig is, Meedoen! om uzelf te ontwikkelen en Meedoen! om uw talenten ten volle te benutten. Rechtop! wil iedereen de gelegenheid geven mee te doen en biedt daarvoor verschillende opties. Zo bestaat er de Rechtop! Beweging en is er de Rechtop Financiële Regeling.

Rechtop! Beweging

Als u mee wilt doen met de Rechtop! Beweging, dan kunt u bellen met Rechtop! op telefoonnummer 0570 - 628090. Ook is het mogelijk dat u bij Rechtop! langs gaat. Rechtop! vindt u aan de Vetkampstraat 1A, vlakbij Go Ahead Eagles. Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00-12.00 uur.

Rechtop! Financiele Regeling aanvragen

Om in aanmerking te komen voor de financiële regeling kunt u bij Rechtop! een aanvraag indienen. Voor een aanvraagformulier kunt u langsgaan bij Rechtop! U kunt ook bellen: 0570 - 628090. Na ontvangst van het aanvraagformulier beoordeelt Rechtop! de aanvraag. Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00-12.00 uur.

Besluitvorming

De hele procedure mag maximaal 8 weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.

Coupon

Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, neemt Rechtop! contact met u op. U kunt bij Rechtop! uw coupon ophalen. Doe dit binnen 1 maand na ontvangst van het besluit. De coupon is 1 maand geldig en lever deze in binnen 1 maand bij de vereniging of organisatie.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op www.rechtop.nu.

Wat heeft u nodig?

Met het ingevulde aanvraagformulier stuurt u mee:

  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
  • bewijsstukken van uw inkomen.

 

Rechtop! Beweging

Voor de Rechtop! Beweging gelden geen voorwaarden. Als u het leuk vindt om bijvoorbeeld een activiteit te organiseren, kunt u zich aanmelden bij Rechtop! Er gelden geen leeftijds- of inkomensgrenzen.

Rechtop! Financiele Regeling

Voor wie:

  • u woont in de gemeente Deventer;
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • uw vermogen mag niet hoger zijn dan:
    € 6.225 (alleenstaand) 
    € 12.450 (alleenstaande met zorg voor kinderen, samenwonenden)
  • uw inkomen mag niet hoger zijn dan (exclusief vakantietoeslag):

21 jaar - AOW leeftijd

Alleenstaande

€ 1.106

Echtpaar

€ 1.581

AOW-leeftijd

Alleenstaande

€ 1.238

Echtpaar

€ 1.679

Let op: Als u inwonend bent en/of jonger dan 21 jaar, dan gelden andere bedragen.

 

Rechtop! Beweging

Binnen de Rechtop! Beweging kunt u op allerlei manieren meedoen. U kunt bijvoorbeeld een project helpen opzetten of zich als vrijwilliger inzetten bij de uitvoering van een project.

Rechtop! Financiële Regeling

Binnen het project Rechtop! is speciaal voor mensen met een laag inkomen een kortingsregeling opgezet. Dit is de zogenaamde Rechtop! Financiële Regeling. Hiermee kunt u gratis of voor een klein bedrag meedoen met sport, cultuur of een cursus.

Voor sport, cultuur en educatie is er een bijdrage van € 150 beschikbaar. Wanneer dit bedrag niet genoeg is, betaalt u het overgebleven bedrag zelf. U kunt 1 keer per jaar een aanvraag indienen. Kijk voor meer informatie op www.rechtop.nu.

Tips

Voor kinderen tot 18 jaar bestaat Stichting Leergeld om mee te kunnen doen aan sport, cultuur en schoolreisjes. Ook kunt u dit geld gebruiken voor een computer en een internetabonnement. Zie voor meer informatie daarvoor www.leergelddeventer.nl.

Andere regelingen bij laag inkomen

Rechtop! is een regeling van de gemeente Deventer om mensen met een laag inkomen te helpen. Op de pagina Laag inkomen leest u welke regelingen er nog meer zijn.

Rechtop! vindt u aan de Vetkampstraat 1A, vlakbij Go Ahead Eagles.

English Deutsch