Logo gemeente Deventer

Rechtop!

Rechtop! is een project van de gemeente Deventer met als motto Meedoen! in Deventer. Meedoen! omdat het leuk en gezellig is, Meedoen! om uzelf te ontwikkelen en Meedoen! om uw talenten ten volle te benutten. Rechtop! wil iedereen de gelegenheid geven mee te doen en biedt daarvoor verschillende opties. Zo bestaat er de Rechtop! Beweging en is er de Rechtop Financiële Regeling.

Rechtop! Beweging

Als u mee wilt doen met de Rechtop! Beweging, dan kunt u bellen met Rechtop! op telefoonnummer 0570 - 628090. Ook is het mogelijk dat u bij Rechtop! langs gaat. Rechtop! vindt u aan de Ceintuurbaan 111. Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00-12.00 uur.

Rechtop! Financiele Regeling aanvragen

Om in aanmerking te komen voor de financiële regeling kunt u bij Rechtop! een aanvraag indienen. Voor een aanvraagformulier kunt u langsgaan bij Rechtop! U kunt ook bellen: 0570 - 628090. Na ontvangst van het aanvraagformulier beoordeelt Rechtop! de aanvraag. Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00-12.00 uur.

Besluitvorming

De hele procedure mag maximaal 8 weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.

Coupon

Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, neemt Rechtop! contact met u op. U kunt bij Rechtop! uw coupon ophalen. Doe dit binnen 1 maand na ontvangst van het besluit. De coupon is 1 maand geldig en lever deze in binnen 1 maand bij de vereniging of organisatie.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op www.rechtop.nu.

Wat heeft u nodig?

Met het ingevulde aanvraagformulier stuurt u mee:

  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
  • bewijsstukken van uw inkomen.

 

Rechtop! Beweging

Voor de Rechtop! Beweging gelden geen voorwaarden. Als u het leuk vindt om bijvoorbeeld een activiteit te organiseren, kunt u zich aanmelden bij Rechtop! Er gelden geen leeftijds- of inkomensgrenzen.

Rechtop! Financiele Regeling

Voor wie:

  • u woont in de gemeente Deventer;
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • Uw inkomen valt binnen inkomensgrenzen. 

Tot 1 oktober 2023 gelden verruimde voorwaarden. Kijk op www.rechtop.nu/coupon voor alle informatie.

Rechtop! Beweging

Binnen de Rechtop! Beweging kunt u op allerlei manieren meedoen. U kunt bijvoorbeeld een project helpen opzetten of zich als vrijwilliger inzetten bij de uitvoering van een project.

Rechtop! Financiële Regeling

Binnen het project Rechtop! is speciaal voor mensen met een laag inkomen een kortingsregeling opgezet. Dit is de zogenaamde Rechtop! Financiële Regeling. Hiermee kunt u gratis of voor een klein bedrag meedoen met sport, cultuur of een cursus.

Voor sport, cultuur en educatie is er een Rechtop Coupon beschikbaar. Wanneer dit bedrag niet genoeg is, betaalt u het overgebleven bedrag zelf. U kunt 1 keer per jaar een aanvraag indienen. Kijk voor meer informatie op www.rechtop.nu/coupon.   

Tips

Voor kinderen tot 18 jaar bestaat Stichting Leergeld om mee te kunnen doen aan sport, cultuur en schoolreisjes. Ook kunt u dit geld gebruiken voor een computer en een internetabonnement. Zie voor meer informatie daarvoor www.leergelddeventer.nl.

Andere regelingen bij laag inkomen

Rechtop! is een regeling van de gemeente Deventer om mensen met een laag inkomen te helpen. Op de pagina Hulp bij rondkomen leest u welke regelingen er nog meer zijn.

Rechtop! vindt u aan de Ceintuurbaan 111.