Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Schuldhulpverlening

Ziet u geen mogelijkheden meer om uit de schulden te komen? Dan kan schuldhulpverlening u wellicht uit de zorgen helpen. Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen oplossen.

Direct regelen

Schuldhulpverlening aanvragen  >>>

Maak een afspraak met het BAD  >>>

Aan de balie aanvragen

U kunt informatie vragen over schuldhulpverlening, of schuldhulpverlening aanvragen bij de balie van het Stadhuis.

Digitaal aanvragen

U kunt schuldhulpverlening aanvragen met het Aanvraagformulier schuldenregeling.

Wat heeft u nodig bij de aanvraag?

In het Aanvraagformulier schuldenregeling staat welke documenten u bij de aanvraag moet inleveren.

Om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn;
  • inkomsten hebben uit bijvoorbeeld arbeid en/of uitkering.

Bemiddeling bij schulden/minnelijke schuldenregeling

Als u schulden heeft en u komt er zelf niet uit, dan kunt u bij het BAD terecht. Wij maken samen met u een overzicht van uw financiële situatie. Aan de hand daarvan voeren we overleg met uw schuldeisers om te bekijken op welke manier u uw schuld kunt aflossen. We bespreken wanneer, hoeveel en hoelang u moet aflossen. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend en er kunnen voorwaarden aan verbonden worden.
U tekent hiervoor een contract.

WSNP

Als een minnelijke schuldenregeling niet mogelijk is kan het BAD voor u een verzoekschrift indienen bij de Rechtbank voor de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Als deze wet op u van toepassing wordt verklaard krijgt u een WSNP-bewindvoerder toegewezen.

Budgetbeheer

Het BAD kan het beheer van uw inkomen en uitgaven van u overnemen. Dit is altijd tijdelijk, bijvoorbeeld gedurende een schuldenregeling of een WSNP-periode. Lukt het u niet zelf uw inkomsten en uitgaven te beheren, dan kunnen wij een verzoek indienen voor beschermingsbewindvoering of curatele.

Budgetadvies

Het BAD geeft advies over voorzieningen waarvan u gebruik kunt maken om uw financiële positie te verbeteren. Wij kunnen samen met u inzage krijgen in uw inkomsten en uitgaven, zodat u weer overzicht en controle krijgt. Wij verwijzen naar instanties waar u een aanvraag kunt indienen voor ondersteuning of verdere informatie of hulp kunt krijgen.

Budgettraining

Het BAD geeft groepstrainingen waarin u inzage krijgt in uw inkomsten en uitgaven. U leert deze op elkaar af te stemmen, zodat u in de toekomst niet meer in de financiële problemen komt.

 

Voor informatie over schuldhulpverlening kunt u terecht bij het Budget Advies Bureau (BAD) in het stadhuis.

English Deutsch