Tijdelijke lening bedrijfskapitaal aanvragen

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunt u geld lenen voor extra bedrijfskapitaal. Kijk of u aan de huidige voorwaarden (Tozo 5) voldoet.

 • U betaalt geen rente tot 1 januari 2022.
 • U begint vanaf 1 januari 2022 met terugbetalen. 
 • U betaalt de lening in 5 jaar terug. 

Vanaf 1 juli kunt u Tozo 5 aanvragen. Deze loopt tot 1 oktober 2021.

Woont u in 1 van deze Europese landen of in Zwitserland? En heeft u een bedrijf in Nederland? Dan vraagt u de lening voor extra bedrijfskapitaal aan bij de gemeente Maastricht.

Kijk voor andere maatregelen voor ondernemers op de websites van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en op het Ondernemersplein.

Zo vraagt u de tijdelijke lening voor bedrijfskapitaal (Tozo 5) aan:

 • Controleer of u voldoet aan de voorwaarden om de lening te krijgen.
 • U doet uw aanvraag bij de gemeente waar u woont.
 • U heeft onder andere nodig:
  • gegevens over uw bedrijf, zoals uw KvK-nummer en uw meest recente jaarrekening
  • gegevens over uw inkomen en vermogen
  • laatste bankafschrift van de rekening waarop u de lening wilt ontvangen
  • een kopie van uw paspoort of identiteitskaart (ook van uw eventuele partner)
 • U legt uit waarom u de lening nodig heeft. 

Ontving u al een lening vanuit Tozo? Dan kunt u een verkorte aanvraag doen.

De gemeente beslist binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag. Heeft u sneller geld nodig om van te leven? Neem contact op met de gemeente.

U kunt op de website KrijgikTozo.nl een aantal vragen beantwoorden. U krijgt dan een advies of u de tijdelijke lening voor bedrijfskapitaal kunt aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van Tozo 5 zijn:

 • U kunt uw zakelijke rekeningen of andere vaste kosten voor uw bedrijf niet meer betalen door het coronavirus.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U bent voor 17 maart 2020 begonnen met uw onderneming.
 • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
  • Begon u na 1 januari 2019 met uw bedrijf? Dan moet u gemiddeld 23,5 uur per week voor uw bedrijf gewerkt hebben.
 • U krijgt nog geen Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).
 • Er is geen sprake van surseance van betaling of een faillissement. Dat geldt voor uzelf, maar ook voor uw onderneming en de vennoten waarmee u samenwerkt.
 • U heeft nog niet eerder een tijdelijke lening bedrijfskapitaal aangevraagd. Of u heeft nog niet het maximale bedrag van € 10.157 als lening ontvangen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Voor het aanvragen van de Tozo hoeft u geen kosten te maken. Er zijn bedrijven die hulp aanbieden bij het aanvragen van de Tozo. Dit is meestal niet gratis. Lukt het u niet zelf? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

English Deutsch