Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Vervoersvoorzieningen, gehandicapten en ouderen

Kunt u geen gebruik maken van het openbaar vervoer, vanwege een beperking? Dan kan de gemeente u helpen met een vervoersvoorziening. De vervoersvoorziening is geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). PlusOV verzorgt het vervoer met een Wmo-pas.

Online regelen

Melding vervoersregeling doen

Een taxirit reserveren met uw Wmo-vervoerpas bij PlusOV

Vervoersvoorziening melden

Wilt u in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening, dan meld u dat bij het sociaal team met het meldingsformulier

Rit reserveren bij PlusOV

Heeft u al een Wmo-vervoerspas? Dan reserveert u uw rit rechtstreeks bij PlusOV op www.plusov.nl.

2 tarieven

 • Voor het vervoer met PlusOV tot en met 20 kilometer betaalt u een gereduceerd tarief.
 • Vanaf 21 kilometer tot 25 kilometer betaalt u een hoger tarief van € 1,70 per kilometer. U kunt hiervoor een vergoeding aanvragen.

Vergoeding hoger tarief aanvragen

Is uw bestemming tussen de 20 en 25 kilometer dan betaalt u het hogere tarief. U kunt een vergoeding van dit hogere tarief aanvragen bij Publiekscontacten zorg. Dat kan met het aanvraagformulier (pdf, 200 KB). Lees meer in de flyer van Plus OV, (pdf, 600 KB). 

Uw bijdrage aan PlusOV

U betaalt het opstaptarief en het bedrag per gereisde kilometer.

PlusOV regiovervoer

Als u in aanmerking komt voor reizen met PlusOV dan kunt u daarmee reizen tot 40 kilometer vanaf uw eigen woning. Hierbij geldt tot 20 kilometer een gereduceerd tarief. Vanaf 20 kilometer betaalt u een hoger tarief. Voor dit hoger tarief kunt u een vergoeding aanvragen bij Publiekscontacten zorg.

Als u niet met het gewone openbaar vervoer kunt reizen

PlusOV verzorgt het Collectief vraagafhankelijk vervoer in de gemeente. Wanneer u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld vanwege een beperking dan kunt u gebruik maken van PlusOV. Daarmee kunt u reizen tot 40 kilometer vanaf uw eigen woning.

2 tarieven

 • Voor het vervoer met PlusOV tot en met 20 kilometer betaalt u een gereduceerd tarief.
 • Vanaf 21 kilometer tot 25 kilometer betaalt u een hoger tarief van € 1,70 per kilometer.

Voor wie zijn de vervoersvoorzieningen?

U komt in aanmerking voor een vervoersvoorziening als:

 • u zich door een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunt verplaatsen;
 • u langer dan 6 maanden afhankelijk bent van de voorziening.

Valys

Voor vervoer buiten de regio kunt u terecht bij Valys. Deze voorziening is niet geregeld door de gemeente Deventer. Voor meer informatie over Valys kijkt u op hun website.

​Uw melding voor een vervoersvoorziening en informatie over kosten verloopt via het sociale team.

Heeft u een vervoersvoorziening? Dan geldt:

 • Rit reserveren en betalen: u doet dit rechtstreeks bij www.plusov.nl/klantenservice/
 • Vervoerspas: gebruikers (pashouders) van PlusOV ontvangen van PlusOV hun vervoerspas.
 • Vervoerspas verloren: bent u uw PlusOV ververvoerspas kwijt? Neem dan contact op met de gemeente.
 • Klacht indienen: u kunt bij PlusOV terecht voor meer informatie of als u een klacht heeft over het vervoer.   

Vervoerspas verloren?

Bent u uw PlusOV vervoerspas kwijt? Neem dan contact op met Publiekscontacten zorg.

Sociaal team

Voor uw vraag of melding voor een vervoersvoorziening kunt u terecht bij het sociaal team

Met ingang van 1 januari 2019 kunt u alle sociale teams Deventer bereiken via één centraal e-mailadres en één centraal telefoonnummer:

Waar vindt u in Deventer de sociale teams?

 • bekijk de kaart met de sociale teams Deventer. Als u uw postcode of adres invult dan vindt u het team in uw wijk.

Spreekuren

Veel sociale teams hebben spreekuur. U vindt ze op de website van de sociale teams.

 

English Deutsch