Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ondernemers en belasting betalen tijdens de coronacrisis

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft het kabinet een crisisteam gevormd. Dit crisisteam stelt landelijke regels op, die voor elke gemeente gelden. Zo mogen ondernemers bepaalde belastingen later betalen.

De belastingaanslagen worden nog steeds opgelegd. Wel wordt deze uitgesteld waar dat mogelijk is. Wat betekent dit?

 • Toeristenbelasting 2019 DOWR gemeenten is uitgesteld van 31 maart 2020 tot 31 augustus 2020.
 • Marktprecario- en precariobelasting 2020 Deventer zijn al opgelegd. De opvolgende aanslagen 2019 en 2020 zijn uitgesteld van 30 april 2020 tot eind juli 2020.
 • Aanslagen reclame en elektriciteit Deventer 2018 en 2019 zijn uitgesteld van 30 april 2020 tot eind juli 2020.
 • De aanslagen over 2018, 2019 en 2020 DOWR gemeenten zijn uitgesteld tot eind mei 2020.

Leges evenementen

Voor evenementen zijn de vorderingen van de leges momenteel uitgesteld. Evenementen hebben niet plaats tot 1 september 2020. Van de al opgelegde legesaanslagen is de verdere invordering uitgesteld.

Al opgelegde belastingaanslagen

De volgende aanslagen zijn al opgelegd:

 • Onroerendezaakbelastingen (woningen en niet woningen) DOWR gemeenten
 • Afvalstoffenheffing DOWR gemeenten
 • Rioolrechten DOWR gemeenten
 • Hondenbelasting Deventer
 • BIZ-ondernemers en BIZ-vastgoed Deventer
 • Havengelden Deventer
 • RZB-woningen en niet-woningen Deventer
 • Reclamegelden Raalte en Olst-Wijhe
 • Marktprecario-, precario- en elektriciteitsbelasting
 • Forensenbelasting
 • Afrekening afval bij verhuizen of overlijden

Uitstel van betaling

Het bijzonder uitstel van betaling geldt voor ondernemers, (sport)verenigingen, zzp-ers en stichtingen, die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als een aanslag is opgelegd, kan de ondernemer bijzonder uitstel van betaling aanvragen tot 31 augustus 2020. Dat kan voor:

 • Onroerendezaakbelastingen (woningen en niet woningen)
 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolrechten
 • Reclamegelden
 • Hondenbelasting
 • BIZ ondernemers en BIZ-vastgoed
 • Havengelden
 • RZB-woningen en niet-woningen

Het bijzonder uitstel van betaling geldt ook voor huren, erfpachten en leges. Lees meer.

Kosteloze herinneringen

In juni 2020 worden kosteloze herinneringen verzonden. Ook aan de ondernemers die geen bijzonder uitstel van betaling hebben gevraagd of geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven. Ondernemers die pas dan bijzonder uitstel aanvragen, komen hiervoor alsnog in aanmerking.

Invordering

De invorderingsstappen (herinnering, aanmaning, dwangbevel) worden vanaf 11 mei 2020 voor alle heffingen weer opgestart. Komt u in betalingsproblemen als direct gevolg van de coronamaatregelen?

English Deutsch