Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Marcel Kossen

Marcel Kossen is gemeentesecretaris/algemeen directeur van Deventer.
Gemeentesecretaris Marcel Kossen

Als gemeentesecretaris ben ik de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en ondersteun ik het college bij de uitvoering van zijn taken. Ik vorm de schakel tussen het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie.
Als algemeen directeur ben ik eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. En ben ik bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.

Ik ben geboren en getogen in Haarlem en na mijn studie HBA en management heb ik bij diverse gemeenten in het westen en oosten van het land gewerkt in leidinggevende functies.
Vanaf 2000 heb ik binnen de gemeente Deventer verschillende managementfuncties vervuld, waardoor ik ervaring heb met nagenoeg het hele terrein van de gemeentelijke taken en diensten.

Uitdaging

Een sterk veranderende samenleving, democratische vernieuwing, transities en transformaties in het ruimtelijk en sociaal domein en doorbraken in de publieke dienstverlening vragen om een schakelbare en flexibele gemeentelijke organisatie.
Mijn belangrijkste uitdaging is om hierop in te spelen en er zo voor te zorgen dat  bestuur, management en medewerk(st)ers de juiste rollen kunnen pakken teneinde samen met bewoners, bedrijven en instellingen het voor de stad en de dorpen beste resultaat te behalen.

Benoemingen en nevenfuncties

Bekijk de benoemingen en nevenfuncties van gemeentesecretaris Marcel Kossen.

Contact opnemen

Stuur een e-mail of bel met directieondersteuner Yvonne van Herwaarden, telefoon 0570 - 693308. U kunt ook bellen via het algemene nummer 14 0570.

English Deutsch