Benoemingen en nevenfuncties wethouder Thomas Walder

Informatie over de benoemingen en nevenfuncties van wethouder Thomas Walder.
Wethouder Thomas Walder

Benoemingen en nevenfuncties voortvloeiend uit de hoofdfunctie:

  • lid van bestuur Sallcon/KonnecteD
  • lid van bestuur Stichting Bedrijven-parkmanagement Deventer
  • lid van bestuur Stichting Strategische Board Stedendriehoek
  • lid van Algemeen Bestuur (Regioraad) van de GR Regio Stedendriehoek

Andere nevenfuncties (niet verbonden aan het ambt):

  • 2018-heden Tweede Luitenant bij de Landmacht, CMI Commando (bezoldigd)
  • 2009–heden: Dijkringcommandant Waterschap Drents Overijsselse Delta, Lid rampenorganisatie (leidinggevend) in geval van hoog water en/of dreigende overstromingen in het Waterschap Groot Salland
  • Bestuurslid Stichting S/Park
  • Bestuurslid Factor Werk
English Deutsch