Logo gemeente Deventer

Scenario’s reclamemasten A1 in beeld

Het college van burgemeester en wethouders heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzocht of het mogelijk is om af te zien van toestemming voor de plaatsing van 2 reclamemasten langs de A1.

Het bedrijf dat de masten wil plaatsen, GreenLedWalls (GLW), is bereid minnelijk te schikken voor een bedrag van ongeveer 8,2 miljoen euro. De gemeente heeft in november 2021 met GLW een overeenkomst gesloten voor het plaatsen van die 2 reclamemasten, maar de raad heeft uitgesproken geen voorstander te zijn van reclamemasten. Daarvoor is een schikking nodig.

Dat is duidelijk geworden nadat het college van burgemeester en wethouders de motie Reclamemasten langs de A1 van 22 maart 2023 heeft uitgevoerd. De raad is over de uitkomsten geïnformeerd

De overeenkomst die de gemeente met GLW heeft gesloten, om de 2 reclamemasten langs de A1 te plaatsen, is gebaseerd op het door de gemeenteraad in november 2015 vastgestelde reclamebeleid. De gemeenteraad wil nu geen reclamemasten langs de A1 en heeft het college via de motie de opdracht gegeven uit te zoeken hoe invulling aan dit standpunt kan worden gegeven. 

 

Hoog bedrag

Het college vindt het bedrag van ongeveer 8,2 miljoen euro hoog en heeft extern advies bij een schade-expert gevraagd. Deze expert komt uit op een lager bedrag, maar ook dat bedrag vindt het college hoog.

 

Andere scenario’s

De overeenkomst met GLW, gebaseerd op het door de raad vastgestelde reclamebeleid, zorgt ervoor dat er geen andere scenario’s zijn om de vergunning voor twee masten te weigeren.

GLW heeft zelf een aantal scenario’s voorgesteld met 1 reclamemast, met of zonder LED verlichting:

  • Alleen een reclamemast Stadsentree
  • Alleen een reclamemast Stadsentree - lagere mast
  • Alleen een reclamemast Stadsentree - grote scherm doek in plaats van LED

Bij deze scenario’s is de claim maximaal 3,1 miljoen euro. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via geheime bijlagen. Geheim omdat hierin informatie staat die de onderhandelingspositie van de gemeente raakt. Bovendien staan er bedrijfsvertrouwelijke en concurrentiegevoelige gegevens in.

 

Gemeenteraad

Nu de motie door het college is uitgevoerd, is de gemeenteraad aan zet. Dan zal het gaan over de strijdigheid tussen het vastgestelde reclamebeleid, waarin reclamemasten wel worden toegestaan, de politieke wens om diezelfde masten tegen te houden en de bereidheid tot schikking. 

 

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op X (voorheen Twitter), Facebook en Instagram.