Logo gemeente Deventer

Nieuw beleidskader voor divers en inclusief Deventer

Samen met samenwerkingspartners in de stad en dorpen wil Deventer een verbeterslag maken als het gaat om diversiteit en inclusie. Zo staat te lezen in een nieuw beleidskader dat het college aan de gemeenteraad heeft voorgelegd.

Mede via dit beleidskader wil de gemeente duidelijk maken dat er geen plaats is voor discriminatie in Deventer. Met een bedrag van € 250.000 (waarvan ongeveer de helft van het Rijk) zet de gemeente in, op diversiteit en gelijke kansen voor iedereen.

 

Meetellen en meedoen

“Het uitgangspunt is dat in Deventer iedereen meetelt en iedereen meedoet”, zegt wethouder Rob de Geest (Diversiteit en Inclusie). “Daarom willen we onder meer dat de openbare ruimte en openbare gebouwen voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Maar ook streven we ernaar dat onze eigen gemeentelijke organisatie een goede afspiegeling is van onze Deventer samenleving.”

 

Aandachtsgebieden

Enkele thema’s krijgen extra aandacht in het nieuwe beleidskader. Zo wil de gemeente meer zichtbaar maken dat Deventer een inclusieve gemeente is. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in communicatie-uitingen van de gemeente. Er komt meer aandacht voor educatie, voorlichting en bewustwording en bedrijven worden gestimuleerd om mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke beperking gelijke kansen te geven. Verder zal het Meldpunt Discriminatie meer in beeld moeten komen zodat mensen gemakkelijker melding kunnen maken van gevallen van discriminatie.

 

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.