Logo gemeente Deventer

Deventer is goed in afval scheiden, PMD moet schoner

Inwoners van Deventer scheiden hun afval goed. In 2022 is iets meer restafval uit grijze minicontainers en verzamelcontainers ingezameld dan in 2021. Met gemiddeld 89 kilo aan fijn en grof restafval per inwoner blijft Deventer één van de landelijke koplopers in het scheiden van afval.

Dit bleek al uit het onderzoek ‘Effectiviteit Afvalbeleid Deventer’, dat in mei van dit jaar aan de gemeenteraad is aangeboden. Dat blijkt nu ook uit het jaarrapport 2022 waarin de effecten van de maatregelen uit het Grondstoffenplan 2020 – 2024 aan de gemeenteraad worden gerapporteerd.

 

Oproep

In mei riep wethouder Thomas Walder (afval) al op kritisch te zijn op de kwaliteit van het PMD. De hoeveelheid en de kwaliteit van PMD daalde in 2022. Dat komt voor een klein deel door statiegeld op kleine plastic flesjes. Belangrijker nog is dat de afvalverwerkers strenger zijn geworden in het accepteren van PMD. “Dat betekent dat we met z’n allen ervoor moeten zorgen dat PMD afval ook echt alleen PMD is. Alleen dan kunnen we het namelijk weer inzetten als grondstof,” aldus Walder.

 

‘Schone stromen’

Onder de noemer ‘Schone Stromen’ gaat Circulus dit najaar voorlichting geven en strenger PMD controleren in de minicontainer. 

 

Terugloop

Deventer is nog steeds goed in het scheiden van papier, glas, PMD (Plastic, Metaal, Drankkartons), textiel en GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval). Wel is er in 2022 veel minder GFT gescheiden dan in 2021. Dat is een landelijk beeld en heeft te maken met de erg droge zomer van 2022. Ook werd minder oud papier ingezameld. Dat komt waarschijnlijk door de invoering van de Ja-sticker per 1 januari 2022. Met die sticker geven inwoners expliciet aan dat ze ongeadresseerde reclamefolders in de brievenbus willen krijgen.

 

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op X (voorheen Twitter), Facebook en Instagram.