Logo gemeente Deventer

Zorgen om inkomenszekerheid

Gemeenten van de G40-themagroep Armoede en Schulden (waaronder Deventer, Amersfoort, Breda, Emmen, Haarlemmermeer, Lelystad, Zoetermeer en Eindhoven), trekken bij het Rijk aan de bel, omdat zij zich zorgen maken over de inkomenszekerheid van hun inwoners.

Wethouders hebben daarom een manifest aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin zij een pleidooi houden voor structurele maatregelen.  

 

Toereikend en voorspelbaar inkomen

De themagroep Armoede en Schulden is onderdeel van de G40, een netwerk van veertig grotere gemeenten in ons land. Voorzitter van de themagroep is de Deventer wethouder Rob de Geest (Werk en Inkomen): “Het gaat in Den Haag veel over ‘bestaanszekerheid’. Maar daar kun je alleen aan bouwen, als je de basis op orde hebt; simpelweg ‘rond kunnen komen’. Onze inwoners moeten kunnen vertrouwen op een toereikend en voorspelbaar inkomen voor hun dagelijkse leven. Dat staat onder druk en daarom trekken we aan de bel. Aan onze balies komen steeds vaker inwoners die er gewoonweg niet meer uitkomen. Dat is echt zorgelijk.”

 

Inkomens hoger en beter voorspelbaar 

In het manifest geven de wethouders aan, dat zij met het nieuw te vormen kabinet willen samenwerken aan een stelsel waarin inkomens hoger en voorspelbaarder zijn. De gemeenten hekelen de manier waarop het Rijk ‘incidentele inkomensondersteuning’ biedt, zoals de energietoeslag en het ontbijt op scholen. Zij noemen dit ‘pleisters plakken’, omdat deze maatregelen weliswaar tijdelijke verlichting bieden, maar uiteindelijk niet de problemen structureel oplossen. Ze schrijven: “We hebben als gemeenten veel Rijks pleisters geplakt, waar veel geld in is omgegaan. Dit alles komt het vertrouwen in de overheid niet ten goede. Bovendien, gaat de capaciteit die wordt ingezet voor het uitvoeren en opstarten van ieder initiatief ten koste van iets anders.”

 

Randvoorwaarden

De gemeenten roepen het Rijk op, om aan een aantal randvoorwaarden te voldoen. Ze pleiten voor een verhoging van het sociaal minimum voor voldoende en voorspelbaar inkomen. Verder willen zij een zo eenvoudig mogelijk stelsel, waarin werken loont en toeslagen niet meer nodig zijn. Daarnaast vragen de gemeenten meer ruimte van het Rijk om maatwerk te kunnen bieden, waarmee zij zich meer kunnen richten op gezinnen in de meest kwetsbare posities. Tenslotte onderstrepen zij dat voor een structurele aanpak van armoede gemeenten ook structurele middelen nodig hebben om zo inwoners blijvend perspectief en persoonlijke aandacht te bieden, en om vertrouwen in de overheid te herstellen.  

Op 24 januari vindt in Gouda de bestuurlijke netwerkdag van de G40 plaats. Op 1 februari a.s. spreekt de vaste kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met minister Carola Schouten (Armoedebeleid) over het armoede- en schuldenbeleid van het kabinet.

 

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op X (voorheen Twitter), Facebook en Instagram.