Logo gemeente Deventer

Energiescans voor Deventer horeca

Deventer horecabedrijven krijgen van de gemeente een energiescan aangeboden. Hiermee wordt in beeld gebracht op welke manier deze bedrijven hun energieverbruik kunnen verminderen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe besloten naar aanleiding van de motie ‘Duurzame terrassen’ die in november 2023 door de gemeenteraad is aangenomen. Daarin wordt het college gevraagd verduurzaming bij horecabedrijven te stimuleren en gebruik van terrasverwarmers te ontmoedigen. 


Verduurzaming

Het gebruik van de terrasverwarmers is een klein deel van de energierekening van horecabedrijven. Om die reden wil wethouder Jaimi van Essen (Energie en Economie) de bedrijven stimuleren breder naar verduurzaming te kijken: "De gemeenteraad biedt die ruimte in de motie en daar ben ik erg blij mee. Want op die manier krijgen de bedrijven goed inzicht in het energieverbruik en kunnen op basis daarvan weloverwogen, realistische en effectieve maatregelen worden genomen. Daar is grote milieuwinst mee te boeken."


Maatregelen

Bij de uitvoering van een energiescan wordt, naast de terrassen, gekeken naar het verbruik in de horecapanden zoals naar typische energievreters als (verouderde) kook- en koelinstallaties. Vervolgens gaat de gemeente met eigenaren en vertegenwoordigers in de Deventer horeca in gesprek om samen te kijken welke duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden. Hier komt ook de verduurzaming van de terrassen aan de orde. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) staat achter de aanpak en stimuleert haar leden om mee te doen. KHN-afdeling Deventer is dan ook actief betrokken bij dit traject. 


Professionele scans

De scans zullen worden uitgevoerd door professionele energieadviseurs die bekend zijn met de horecabranche. Hiervoor is in eerste instantie een totaalbedrag van € 70.000 gereserveerd. Per scan zal een kleine bijdrage van het horecabedrijf zelf worden gevraagd.

 

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op XFacebook en Instagram.