Deventer nieuws

Het ministerie van OCW sluit convenanten met de 14 stedelijke cultuurregio’s en Landsdeel Oost over cultuurbeleid in 2021-2024

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft convenanten gesloten met 14 stedelijke cultuurregio’s en Landsdeel Oost . In de convenanten staan afspraken tussen OCW en de regio’s over gezamenlijke beleidsprioriteiten in de periode 2021-2024. Het Rijk, provincies en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de culturele infrastructuur in Nederland. Hierin hebben zij dezelfde ambitie: cultuur van en voor iedereen.

Onzekerheid begroting gemeente

Ondanks dat bij de jaarrekening van vorig jaar een fors bedrag over is, is het financiële vooruitzicht van de gemeente Deventer niet positief en onzeker. De gemeente Deventer heeft tot op heden de financiën op orde met een structureel sluitende begroting en voldoende weerstandsvermogen.

Sloop asbestdaken voor nieuwe woningen buitengebied

Deventer heeft twee jaar geleden met “Kansen uit buiten” de mogelijkheden verruimd om leegstaande stallen te slopen in ruil voor nieuwe woningen en herstel van landschap en natuurwaarden. Samen met de provincie Overijssel werken we zo aan de toekomst van het platteland. Uit de evaluatie blijkt dat veel mensen gebruik maken van de nieuwe kansen.

Preventieve bestrijding eikenprocessierups

Twee jaar geleden had Nederland veel last van de eikenprocessierups. In 2020 was de overlast gelukkig iets minder. Met name in de zomermaanden zorgt de rups voor jeuk en irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Dit jaar lijkt de overlast vergelijkbaar te zijn met vorig jaar. De gemeente start deze week weer met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit is nodig om te voorkomen dat de rups dit jaar voor overlast gaat zorgen.

Ontwikkelbeeld over grens wonen en werken

Deventer heeft de ambitie om veel woningen te bouwen, onder andere in de schil om het centrum heen. Daarnaast heeft Deventer ook de ambitie om verouderde bedrijventerreinen op te knappen en de binnenhaven te versterken. In het Ontwikkelbeeld Bergweide 3 en 4 Havenkwartier wordt aangegeven hoe om te gaan met de overgang tussen deze twee gebieden.

Alleen op afspraak naar de gemeente

Vanwege de coronamaatregelen kunt u alleen voor urgente zaken en uitsluitend op telefonische afspraak terecht bij de gemeente. U hoeft dan niet te wachten maar wordt direct geholpen.

Is de TONK er ook voor u?

TONK is een financiële tegemoetkoming voor iedereen die de vaste lasten niet meer kan betalen als gevolg van de coronacrisis.

Oudere berichten

Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Geen evenementen op Koningsdag 19 april 2021 om 14:35
Unieke regenton voor fans Go Ahead Eagles 16 april 2021 om 16:00
Storing mobiele app 16 april 2021 om 14:00
Kansen nieuw centrum voor de Kien 16 april 2021 om 10:03
Deventer verstevigt internationale samenwerking en ... 16 april 2021 om 10:01
Aandacht voor bomen in veranderende tijden 16 april 2021 om 09:58
Zandweerd goed op streek met verduurzaming 16 april 2021 om 09:57
GGD IJsselland gestart in Deventer met vaccineren t... 13 april 2021 om 17:30
Godebaldpark officieel geopend 12 april 2021 om 11:00
Vaccinatielocatie Deventer klaar voor 1e prik 09 april 2021 om 16:30
Stadstroubadour blijft nog een jaar 09 april 2021 om 10:00
Resten sluis blootgelegd in Sluiskwartier 08 april 2021 om 12:00
Ontwikkelfonds Cleantech Regio maakt kansrijk werk ... 07 april 2021 om 12:00
Coaching en specialistisch advies voor ondernemers 02 april 2021 om 17:00
Deventer helpt instellingen door coronacrisis 02 april 2021 om 15:00
Aanpassen aan klimaatverandering 02 april 2021 om 13:00
College wil flexwonen toestaan voor lagere druk op ... 02 april 2021 om 11:00
Lokale boeren en winkeliers samen in Coöperatie Van... 02 april 2021 om 09:00
English Deutsch