De heer T. in ’t Hof Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Bij Koninklijk Besluit is T. (Tonny) in ‘t Hof benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Andries Heidema reikte, namens Zijne Majesteit de Koning, de onderscheidingstekens uit.

De heer In 't Hof heeft 10 jaar als penningmeester, secretaris en de laatste 3 jaar als voorzitter van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen gefunctioneerd. Hij is een stuwende kracht achter de diaconie en heeft door grote kennis van zaken bijgedragen aan de invulling van de hoofdtaak van de diaconie: omzien naar anderen en waar dat nodig is steun verlenen.

De heer In 't Hof is ook lid van het moderamen van de kerkenraad en tevens vicevoorzitter van de kerkenraad geweest. Gedurende 4 jaar was hij afgevaardigde naar de classis (provinciale vergadering) en de Generale Synode van de landelijke kerk. Alles bij elkaar is hij binnen de Protestantse Gemeente Bathmen al zo'n 25 jaar actief.

Sinds het toetreden tot het bestuur van Stichting Windkorenmolen de Leeuw is de heer In 't Hof hier al penningmeester. Al die tijd met grote toewijding en nauwkeurigheid. Hij heeft hier een belangrijke trekkersrol vervuld bij het verkrijgen van rijks- en gemeentelijke subsidies en het ondersteunen van acties voor donateurs-en sponsorwerving. Ook verzorgt hij rondleidingen in de molen. De heer In 't Hof brengt binnen de Stichting Muziekkring Bathmen zijn kennis van zaken in op muzikaal en financieel gebied.

Voor de Stichting CUNO ondersteunt de heer In 't Hof de penningmeester vooral op het vlak van het werven van fondsen voor de financiering van het uitwisselingsprogramma.

Bij voetbalvereniging ABS in Bathmen is hij lid van de kascommissie. In deze functie heeft hij niet alleen de formele controle uitgevoerd maar ook diverse voorstellen gedaan aan de algemene ledenvergadering van ABS om de financiële zaken accuraat te regelen.

De heer In 't Hof is medeoprichter van de Wereld Winkel Bathmen. In de 35 jaar dat de Wereld Winkel Bathmen bestaat is hij verantwoordelijk geweest voor de financiële zaken.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op Twitter, Facebook en Instagram.

English Deutsch