Deventer verkoopt gronden in Noordoost in 2 fasen

De gemeente verkoopt nu ongeveer een kwart van de circa 100 hectare gronden in Deventer Noordoost. De grond wordt verkocht, omdat ze niet langer nodig zijn voor stadsuitbreiding. Het gaat om het voormalige Linderveld met agrarische grond, bosschages en woningen. Een nieuwe verkoopprocedure voor de niet verkochte gronden wordt gestart.

Bundels Deventer Noordoost ingetekend op een kaart

1 van de uitgangspunten voor de verkoop in kleinere bundels van kavels, was dat ook lokale partijen konden bieden. Dat is gebeurd. Op alle gronden is geboden. Gronden worden alleen verkocht tegen een marktconforme prijs.

Volgende fase

De gemeente had vooraf aangegeven geen voorwaarden te accepteren, zoals medewerking aan een bestemmingsplanwijziging. Na overleg met de gemeenteraad wordt nu een nieuwe verkoopprocedure voorbereid voor de niet verkochte gronden. Voor de volgende fase wordt in overleg met de gemeenteraad opnieuw gekeken naar de verkoopvoorwaarden.

Kijk voor meer informatie over de gronden Deventer Noordoost op www.deventerverkoopt.nl.

English Deutsch