Flinke boost voor marketing van Deventer

De marketing van Deventer krijgt een flinke impuls. Er komt meer geld voor en meer partijen gaan meedenken over het merk Deventer. Daarnaast verandert de organisatie en de programmering van evenementen in de stad.

Om dit mogelijk te maken ontstaan er  twee nieuwe organisaties voor de promotie en marketing van Deventer en de organisatie van evenementen. De nieuwe organisaties zijn: …indeventer! en dEVENTer. De organisaties komen voort uit de huidige VVV en worden op 1 januari 2019 zelfstandig, met een eigen directie en Raad van Toezicht.

Vooruitlopend daarop starten beide op 1 januari 2018, onder de juridische rechtsvorm VVV Deventer. Dit is een vervolg op het Richtingendocument …indeventer!, dat de gemeenteraad op 15 maart 2017 heeft besproken.

Meerjarenprogramma …indeventer

Directeur VVV Hein te Riele: “De nieuwe organisatie …indeventer! richt zich op promotie en marketing en gaat aan de slag met een meerjarenprogramma voor het merk Deventer. Dit sluit aan bij de 3 pijlers van de economische visie en is gericht op Bewoners, Bezoekers en Bedrijven.”

Meer bezoekers en toeristen

Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Het meerjarenprogramma wordt opgesteld met partners in de stad. Het doel is een forse toename van de bekendheid en meer bezoekers en toeristen. We willen meer mensen laten zien hoe prachtig Deventer is."

dEVENTer

De programmering van evenementen komt in handen van dEVENTer. Deze organisatie vervangt het huidige Evenementenbureau. Belangrijke pijlers blijven de grote evenementen, maar in de stadsbrede programmering is ook aandacht voor andere initiatieven.  dEVENTer gaat ook eenmalige projecten uitvoeren, zoals in 2018 het jubileumjaar Deventer 1250.

VVV Deventer

De huidige VVV Deventer gaat op in 2 nieuwe organisaties. Het merk VVV blijft bestaan, met name voor de VVV Winkel. De afdelingen Groepsarrangementen en Promotie en Marketing worden met de VVV Winkel onderdeel van …indeventer!.

Imago-onderzoek

De VVV ontvangt van de gemeente 150.000 euro voor acties op korte termijn. Deventer gaat meedoen aan een toeristisch imago-onderzoek, een landelijk onderzoek dat steden onderzoekt en deze onderling vergelijkt. Na een nulmeting, wordt zo meetbaar wat op termijn het effect is van de marketinginvesteringen en inzet van ...indeventer!

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op Twitter, Facebook en Instagram.

English Deutsch