Gemeente kan door met de werkwijze beschermingsbewind

Dat is de conclusie na de uitspraak van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Een ingediende klacht is op twee onderdelen ongegrond verklaard. Het derde onderdeel is gegrond, maar verholpen met een kleine beleidsaanpassing.

Wie door de rechtbank onder beschermingsbewind wordt geplaatst, kan zelf kiezen bij wie hij onder bewind komt. Dit kan bij het Budgetadviesbureau Deventer (BAD) of bij een private bewindvoerder. De gemeente vergoedt de kosten daarvoor tot  maximaal het bedrag dat het BAD hier voor rekent.

Klacht

Een financiële hulpverlener diende een klacht in bij de ACM daartegen. De ACM heeft de klacht op twee onderdelen ongegrond verklaard. De ACM oordeelt dat er geen sprake is van bevoordeling van een overheidsbedrijf en dat functiescheiding binnen de gemeentelijke organisatie gewaarborgd is. Het BAD berekent kosten van het beschermingsbewind correct door. Het tarief van het BAD is dus kostendekkend conform de Wet Markt & Overheid (M&O).

Werkwijze iets aangepast

De ACM vindt dat de gemeente de kosten van beschermingsbewind door het BAD niet mag verrekenen met de bijzondere bijstand. De gemeente heeft daarop het beleid iets aangepast. Het BAD moet een factuur sturen aan de cliënt. De cliënt kan deze dan weer declareren bij de bijzondere bijstand, een andere afdeling van de gemeente.

Administratieve rompslomp

Het college vindt het jammer dat de ACM de wet zo strikt uitlegt met de eis dat er een factuur wordt verzonden aan de cliënt, die deze dan moet declareren bij de bijzondere bijstand. Dit zorgt voor overbodige administratieve rompslomp voor inwoner en gemeente.

Keuzevrijheid

Het college heeft in het aangepaste beleid nadrukkelijk opgenomen dat mensen zelf kunnen kiezen wie het beschermingsbewind uitvoert. Bij beschermingsbewind krijgen zij de kosten vergoed tot maximaal het tarief dat in rekening wordt gebracht voor beschermingsbewind door het BAD. Hiermee voldoet de gemeente aan alle regels van de Wet M&O.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op Twitter, Facebook en Instagram.

English Deutsch