Bee Deal voor betere leefomgeving bijen

Gemeente Deventer, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Stichting IJssellandschap, Imkers Vereniging Deventer, ANV Groen Salland, LTO Afdeling Noord Salland en De Ulebelt / NME tekenden 30 augustus in het stadhuis een Bee Deal. Met de Deal maken zij afspraken om samen de leefomgeving van bijen te verbeteren.

Insectenhotel

De partijen zochten in de omgeving naar mogelijkheden voor verbetering van de leefomgeving van bijen en andere bestuivers.

De gemeente kijkt onder meer naar bijvriendelijk inrichten en beheren van verschillende nieuwbouwlocaties, bermen en parken. Het waterschap gaat samen met andere partijen werken aan bijvriendelijke beplanting op eigen terreinen en de aanleg van open plekken langs watergangen voor zandbijen. IJssellandschap brengt de bijvriendelijke inrichting van bufferzone Epsenoord in.

De imkers adviseren bij de uitvoering en informeren inwoners. Agrariërs nemen ook bijvriendelijke maatregelen op hun bedrijf zoals bloeiende randen, bloeiende bomen en struiken en minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die voor bijen gevaarlijk zijn.

Meer informatie

Benieuwd wat u kunt doen voor de bij? Meer informatie vindt u op de website www.beedeals.nl. Volg Bee Deals ook op Twitter: @thebeedeals.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op Twitter, Facebook en Instagram.

English Deutsch