Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Zuid-Korea geïnspireerd door innovatieve verkeerstoepassingen in Deventer

De afgelopen 2 dagen heeft een cameraploeg uit Zuid-Korea innovatieve verkeersinstallaties in Deventer gefilmd. De Koreanen, die bezig zijn met een documentaire over ‘smart cities’ in Nederland, waren onder meer gecharmeerd van de slimme verkeersregelingsinstallaties in Deventer.

Deze toepassing is onderdeel van de Talking Traffic-maatregelen in de Cleantech Regio.

De slimme toepassing dat fietsers eerder groen licht krijgen als het regent in Deventer en Apeldoorn, kon rekenen op het enthousiasme van de documentairemakers. Daarnaast had de tv-ploeg aandacht voor de A1, waar het aantal rijstroken en de snelheidslimiet zich aanpassen aan de hoeveelheid voertuigen.

Slimme stad

Een smart city gebruikt informatietechnologie om de stad te beheren en te besturen. Bijvoorbeeld in voorzieningen als het transportsysteem. Om dit in beeld te brengen bezocht de Koreaanse cameraploeg de afgelopen 2 dagen ons land. Naast een bezoek aan Innovation Expo in Rotterdam, wilde de cameraploeg ook graag praktijksituaties in beeld hebben. En zo kwamen zij aan bij de Cleantech Regio. De regio die vooroploopt in smart mobility.

Intelligente verkeersregelinstallaties

De Koreanen hebben donderdag ook gefilmd bij de intelligente verkeersregelinstallaties (IVRI’s) in Deventer. Deze IVRI’s wikkelen het verkeer beter af dan traditionele verkeerslichten. Gerichte informatie zoals de wachttijd tot groenlicht en snelheidsadviezen zorgen voor minder stopbewegingen, een betere doorstroming en reductie van CO2-uitstoot.

Informatie via de app

Actuele parkeerinformatie of brugopeningen via de app zorgen dat er minder hoeft te worden omgereden en dat bezoekers gemakkelijker een parkeerplek vinden. De Cleantech Regio richt zich ook op betere informatie-uitwisseling tussen vaarwegbeheerders, scheepvaart en wegverkeer, waardoor schippers vlotter doorvaren en bruggen minder lang openstaan.

Deze toepassingen worden nu nog in betaversies getest. Informatiediensten zoals Flitsmeister zullen deze diensten de komende tijd introduceren in Nederland.

Partnership Talking Traffic

De IVRI’s en andere innovatieve verkeerstoepassingen in de Cleantech Regio komen voort uit het Partnership Talking Traffic. Dit partnerschap is een samenwerking op basis van cofinanciering, waarbij het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, zo’n 60 regionale en lokale overheden en 20 nationale en internationale bedrijven uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector, dienstverlening en automotive sector samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe innovatieve verkeerstoepassingen.

Hiermee wil de Cleantech Regio bijdragen aan een betere bereikbaarheid, meer reisgemak, minder ongevallen en meer vergroening van onze mobiliteit.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op Twitter, Facebook en Instagram.

English Deutsch