Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Nieuwbouw school en sporthal op Marke-Zuid

De Marke-Zuid (hoek Ludgerstraat/Lebuinuslaan) is de beste plek voor nieuwbouw van de vmbo-locatie van het Etty Hillesum Lyceum (EHL) en de vervanging van sporthal Keizerslanden. Dat is de conclusie na een onderzoek naar locaties. De Marke-Zuid scoort het best vanwege de aanwezige ruimte, de ligging en bereikbaarheid.

Thumbnail

Het college legt dit voor aan de gemeenteraad.

Er zijn meerdere locaties onderzocht, zowel voor de sporthal en de school op 1 plek, als los van elkaar. De 2 nieuwe gebouwen samen op de Marke-Zuid is volgens het college de beste plek. Die sluit aan bij de wensen van EHL, vanwege de mogelijkheden om onderwijs en beweging te combineren.

Meer mensen aan het sporten

Bij de keuze is het belang van de sporthal als onderdeel van de Deventer sportinfrastructuur gewogen. Een sportvoorziening in de wijk stimuleert sportbeoefening en samenwerking tussen onderwijs en (sport) verenigingen. Dit sluit aan bij de wens van het college om meer mensen aan het sporten te krijgen.

Sportbedrijf

Het Deventer Sportbedrijf, vooralsnog verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de sporthal, vindt het jammer dat de nieuwe sporthal niet op het Sportpark komt bij het Borgelerbad en de sportvelden. Hierdoor moeten de medewerkers van het Sportbedrijf pendelen tussen beide locaties. Daar staat tegenover dat leerlingen vanuit de school niet over straat hoeven voor hun bewegingsonderwijs, dat was voor het college een belangrijke afweging. 

Begroting

In december 2017 heeft de gemeenteraad 12 miljoen euro krediet beschikbaar gesteld voor vervangende nieuwbouw van vmbo-locatie Marke-Zuid van het EHL. Hiervan is 1,5 miljoen bestemd voor 2 lokalen bewegingsonderwijs. Bij de begroting 2018 is rekening gehouden met een investering van 4,5 miljoen euro voor nieuwbouw van sporthal Keizerslanden.

Verbinding

Bestaande sporthallen worden al optimaal gebruikt. Daarom komt er geen aparte gymzaal in het nieuwe EHL, maar wordt vanuit de school verbinding gelegd met de nieuwe sporthal. Een aparte gymzaal bij de nieuwbouw EHL is te klein voor dubbelgebruik door sportverenigingen. Door de verbinding ontstaat een plek die voldoet aan de behoeften van sport én onderwijs.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op Twitter, Facebook en Instagram. 

English Deutsch