Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Kavels voor Koeien van start

Met de overhandiging van een gebiedskaart door wethouder Liesbeth Grijsen aan voorzitter Piet Dolman van de kavelruilcommissie ging op 28 november de vrijwillige kavelruil Kavels voor Koeien Deventer van start. Het kavelruilproject is een initiatief van LTO Noord afdeling Salland en de gemeente Deventer. Het project loopt tot voorjaar 2021 en beoogt de ruil van 200 hectare grond.

Wethouder Liesbeth Grijsen en de heer Piet Dolman

Wethouder Grijsen: “Wij zetten ons samen met LTO in voor een vitaal platteland. Er zijn minder boerenbedrijven maar die zijn wel groter. We willen dat zij goed kunnen boeren en tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat het mooie Sallandse landschap wordt versterkt. We zijn blij met de Europese subsidie die we via de provincie hiervoor hebben gekregen.”

Behoefte aan betere verkaveling

De verkaveling in het buitengebied is niet optimaal. Groeiende bedrijven willen hun huiskavel vergroten zodat de koeien buiten kunnen lopen, terwijl de vrijkomende gronden van stoppende bedrijven vaak ver weg liggen. Dit leidt tot versnippering en extra kosten voor agrariërs. De provincie heeft voor het project een Europese POP3-subsidie toegekend aan de gemeente.

Doelstelling en ruilgrond

Door kavelruil wordt gewerkt aan huiskavelvergroting, afstandsverkorting en kavelconcentratie. Daarmee wordt de bedrijfsvoering efficiënter en is er minder landbouwverkeer, wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid en het milieu. Ook wordt in het ruilproces gekeken of andere opgaven voor water, natuur en landschap kunnen worden meegenomen.

Waardevol instrument

Doel is om 200 hectare grond van eigenaar te laten wisselen. Voorzitter Piet Dolman: “Kavelruil is een waardevol instrument voor de landbouw. Naast kostenefficiëntie voor de boer, draagt het bij aan koeien in de wei en andere maatschappelijke opgaven in het gebied.”

Kavelruilcommissie

De kavelruilcommissie bestaat naast voorzitter Piet Dolman uit 4 agrariërs: Jan-Hein Nikkels, Hans Nijkamp, Henk Harmelink en Martin Zandbelt. 2 kavelruilcoördinatoren voeren gesprekken met grondeigenaren en pachters en stellen de ruilplannen op: Gerrit Slagman en Jan ten Hove. De projectorganisatie is in handen van bureau Pratensis. (Gerko Hopster en Gerbert Engberts).

Inventarisatie wensen

De komende maanden worden de wensen van de grondeigenaren en pachters door de kavelruilcoördinatoren geïnventariseerd. Grondeigenaren met meer dan 5 hectare ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Overige eigenaren kunnen zich melden als zij kansen voor kavelruil zien via gerbert.engberts@pratensis.nl.
Ook als u grond wilt verkopen horen zij dat graag. Na de inventarisatie wordt gekeken in welke deelgebied gestart wordt met het maken van ruilplannen.

English Deutsch