Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Opblaasbare hockeyhal Leo Halleweg

De Deventer Hockey Vereniging (DHV) heeft plannen gemaakt voor een permanent opblaasbare hockeyhal aan de Leo Halleweg 3. Het college ondersteunt het plan omdat hierdoor ook in de winter meer gesport kan worden. Het plan ligt de komende weken ter inzage.

De opblaashal is groen van kleur, heeft een wit/lichtgrijs dak, wordt aangelegd op huidige hockeyvelden en krijgt een kunststof vloer. In de hal kunnen hockeytrainingen en -wedstrijden voortaan ook in het winterseizoen plaatsvinden.

Sporten en bewegen

De gemeente Deventer wil dat inwoners zo veel mogelijk sporten en bewegen. In het sportbeleid “Meedoen 2015-2019” is beschreven dat de gemeente een goede basis van accommodaties en voorzieningen wil en inzet op vitale verenigingen en de stimulering van activiteiten voor verschillende doelgroepen.

Inpassing

Er is nauwkeurig gekeken naar de landschappelijke inpassing. Zo komt er aanplant van nieuw groen dat het zicht op het gebouw beperkt. Ook is de bouwhoogte beperkt tot 10 meter. Uit ecologisch onderzoek blijkt dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de natuur.   

Wijziging bestemmingsplan

Om medewerking aan de plannen van DHV te verlenen, is een bestemmingsplanwijziging gestart. Het ontwerpwijzigingsplan ligt nu ter inzage op het Stadhuis aan de Grote Kerkhof 1. U kunt het plan ook online bekijken. Hierin is een beschrijving opgenomen van het plan met inbegrip van de landschappelijke inpassing en de resultaten van onderzoeken zoals de ecologische quickscan en de hemelwaterberging. Tot en met woensdag 30 mei kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op Twitter, Facebook en Instagram

English Deutsch