Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Weer minder criminaliteit in Deventer

In Deventer dalen de laatste jaren de klassieke vormen van criminaliteit structureel. Ook in 2018 zette die trend door. Dat blijkt uit de politiecijfers die door de Politie IJsselland en de burgemeester van Deventer bekend zijn gemaakt.

Minder criminaliteit in Deventer

Criminaliteit stopt niet bij gemeentegrenzen. Voor een effectieve aanpak is samenwerking met omringende gemeenten van groot belang. Binnen de politieregio IJsselland-Zuid wordt intensief samengewerkt met de 3 gemeenten in het werkgebied: Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.

Cijfers

In heel IJsselland-Zuid valt de daling van het aantal inbraken in woningen, winkeldiefstallen en geweldsdelicten op. De opvallendste stijger in Deventer is het aantal inbraken in schuren/tuinhuis/garages.

Woninginbraken

Een woninginbraak is een voorbeeld van een high impact crime, een misdrijf met grote impact op de veiligheidsbeleving van mensen. Gemeente en politie hebben de laatste jaren veel aandacht aan bewustwording en preventie. Het aantal woninginbraken nam in 2018 verder af.

Inbraken in schuren

Het aantal inbraken in schuren, tuinhuisjes en garages is gestegen. Gelukkig is inmiddels een veelpleger aangehouden die verdacht wordt van meerdere van deze inbraken.

Georganiseerde criminaliteit

Andere vormen van criminaliteit zijn vaak minder zichtbaar: Fraude, heling, intimidatie, cyberfraude en hennepteelt. De politie heeft intensieve aandacht voor nieuwe vormen van criminaliteit. Dit vraagt ook oplettendheid van burgers.

Reactie burgemeester

Burgemeester Ron König “Mooi dat de trend van dalende criminaliteitscijfers zich in 2018 voortzet,”. “Ook het oplossingspercentage van misdrijven is gestegen. De samenwerking tussen veiligheidspartners draagt echt bij aan veiligheid. De gebiedsgerichte en persoonsgerichte aanpak heeft effect. Tegelijkertijd vragen nieuwe vormen van criminaliteit, zoals internetfraude, in 2019 extra aandacht.”

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op Twitter, Facebook en Instagram.

English Deutsch