Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Uitkomsten onderzoek varianten Speelgoedmuseum naar de raad

Het college geeft er de voorkeur aan dat de collectie van het Speelgoedmuseum in wisselende tentoonstellingen, op wisselende locaties wordt getoond. Het college stelt de raad voor daarvoor jaarlijks 1,5 ton beschikbaar te stellen.

Bij de behandeling van de Cultuurvisie 2019-2024, Boeien en Bloeien, op 19 juni jl. heeft de raad het college opdracht gegeven om in samenwerking met Deventer Verhaal en pandeigenaren 3 varianten voor de presentatie van de speelgoedcollectie uit te werken met voor- en nadelen.

Voorkeursvariant

Het college heeft kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek naar de varianten voor het Speelgoedmuseum Deventer en biedt het rapport nu aan de raad aan. Het college heeft een voorkeur voor wisselende tentoonstellingen, geen vaste locatie. De gemeente gaat daarover afspraken maken met Deventer Verhaal.

Dekken uit middelen Speelgoedmuseum

Het college stelt voor om voor de programmering jaarlijks  € 75.000 beschikbaar te stellen, naast de in de cultuurvisie genoemde € 75.000 voor beheer van de collectie. En dit bedrag, voor de periode 2021 - 2024 eenmalig, totaal € 300.000, te dekken uit de resterende eenmalige middelen die voor het Speelgoedmuseum zijn gereserveerd.

Raad is aan zet

Het onderzoek geeft inzicht in de consequenties en haalbaarheid van de verschillende varianten voor de toekomst van de Deventer Speelgoedcollectie. Met het aanbieden van het onderzoeksrapport kan de raad de uitkomst en de financiële doorvertaling betrekken bij de behandeling van de begroting 2020 – 2023. Nadat de raad haar keuze heeft gemaakt, doet het college een voorstel voor vervolgstappen.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.

English Deutsch