Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Aandacht voor klimaat en leefbaarheid bij woonafspraken

Wonen in Deventer is duurzaam en betaalbaar, in plezierige wijken en dorpen. Om deze ambitie waar te maken, maken woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente elk jaar afspraken. Dit jaar is er veel aandacht voor de sfeer en leefbaarheid in de wijken en het afstemmen van werk in de openbare ruimte.

De betrokken corporaties zijn Rentree, Woonbedrijf ieder1, De Marken en DUWO. Er zijn afspraken gemaakt over hoe zij bijdragen aan het woonbeleid. “Hoe we in Deventer samenwerken op het gebied van wonen is heel waardevol”, vindt wethouder Rob de Geest. “We kijken samen naar de toekomstige woonbehoefte en zorgen dat er genoeg betaalbare woningen zijn.”

Afspraken

Huurwoningen hebben een lage, middelhoge of hoge huur. Toekenning van deze woningen hangt af van het inkomen van de huurder. De Geest: “Afgesproken is dat 60 procent van de woningen een lage huur heeft, en beide andere categorieën 20 procent. Zo houden we ook rekening met de toename van het aantal ouderen en kleine huishoudens.”

Samenwerking sociale teams en wijkmanagers

Partijen willen de samenwerking met sociale teams en wijkmanagers intensiveren, om ook sociale problemen in wijken snel aan te pakken. De Geest: “We werken al langer samen op sociaal vlak, bijvoorbeeld op het gebied van Schuldhulpverlening. Corporaties merken vaak als eerste dat er financiële problemen zijn, omdat de huur niet meer betaald wordt. Zij verwijzen mensen snel door naar het Budget Adviesbureau Deventer, om te voorkomen dat schulden oplopen. Deze goede samenwerking willen we uitbreiden met de sociale teams en de wijkmanagers.”

Natuurinclusief bouwen

De corporaties en de gemeente gaan in 2020 onderzoeken hoe ze invulling kunnen geven aan de uitvoering van de motie Natuurinclusief bouwen van de gemeenteraad. Alle corporaties nemen  deel aan de pilot Fossielvrij en Betaalbaar Wonen, die onder meer toegepast gaat worden bij de aanpak van het Ludgeruskwartier.

Beheer en onderhoud woonwagens

In 2020 bereiden Woonbedrijf ieder1 en Rentree de overname van 55 standplaatsen en 23 huurwoonwagens in Deventer voor. Het beheer en onderhoud van de woonwagens wordt daarbij ondergebracht in een stichting.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.

English Deutsch